Vragen en Antwoorden (V&A) Afstandsonderwijs

16 december 2020

Wat verwachten we van de leerlingen?

Vanaf donderdag 16 december tot in elk geval maandag 18 januari volg je op de RSG weer afstandsonderwijs. Dat wil zeggen dat je volgens je rooster op het juiste tijdstip in Google Meet met de docent en je klas in verbinding bent dan wel huiswerk maakt. De docent zal je daar vertellen wat er van je verwacht wordt. Je bent verplicht daar aanwezig te zijn, de lessen te volgen en je huiswerk te maken. Dit vraagt een grote verantwoordelijkheid van jou. Daarnaast kan een docent je huiswerk opgeven. Via de Google Meet of de e-mail kun je contact zoeken met je docent of mentor. Let op: We zullen deze V&A periodiek actualiseren. Hou de versiedatum dus goed in de gaten om ervoor te zorgen dat je altijd het meest recente document hebt.

Wat zijn de gedragsregels rondom afstandsonderwijs?

We willen dat iedereen, zowel docenten als leerlingen, veilig onderwijs op afstand kan volgen. Wij zullen dan ook strak vasthouden aan de gedragscode Sociale Media die je op de website van de RSG aan kunt treffen.

Iets lukt niet online, wat nu?

Er is een basishandleiding die je bij deze V&A aan kunt treffen. Er zijn verschillende dingen die je kan doen. Allereerst is het goed te checken bij medeleerlingen of zij hetzelfde probleem hebben. Zo ja, neem contact op met de vakdocent. Zo nee, neem contact op met je mentor.

Vanwege een storing kom ik niet in Google Meet, wat nu?

Dat is jammer, echter kun je gewoon verder zodra je weer verbinding hebt met Meet.

Ik versta de docent niet tijdens een video-uitleg.

Check of je algemene instellingen je toegang hebben verleend voor zowel camera als microfoon. Check ook het volume van je iPad of laptop.

Kunnen leerlingen werken in het gebouw?

Het schoolgebouw is in beginsel gesloten voor leerlingen. Uitgezonderd is een klein aantal leerlingen met wie speciale afspraken zijn gemaakt. Voor urgente zaken blijft het gebouw blijft wel open tussen 08.30 en 12.00 uur voor leerlingen. De school is van 8:30 – 16:30 uur telefonisch bereikbaar.

Kan ik op school met een docent afspreken?

Nee dat is niet mogelijk. Alle contacten met docenten verlopen op afstand. Er vinden geen individuele afspraken met leerlingen plaats op school. Afspraken verlopen online of telefonisch.

Ik heb een vraag die niet beantwoord wordt. Bij wie kan ik terecht?

Als het een vakinhoudelijk vraag is dan kun je een berichtje sturen naar de vakdocent of naar de mentor.

Ben je verplicht de online lessen te volgen?

Ja, je bent verplicht deze lessen te volgen. Docenten zullen op verschillende manieren controleren of je daadwerkelijk meedoet.

Mogen docenten huiswerk opgeven?

Ja, dat mag en wij verwachten van jou dat je dit huiswerk volgens de opdracht en binnen de aangegeven tijd maakt.

Kan je cijfers halen tijdens afstandsonderwijs?

Ja, dat kan. Alhoewel dit misschien niet gaat via de normale toetsen, maar eerder door middel van werkstukken, PO’s of digitale toetsen.

Hoort dit afstandsonderwijs bij het normale programma?

Ja, het hoort erbij. Als jij slechte beoordelingen haalt of niet meedoet, kan dit invloed hebben op jouw overgangsbewijs.

Hoe zit het met de schoolexamens?

We hebben geen berichten ontvangen dat de schoolexamens anders zullen verlopen dan op dit moment bekend is.

Hoe zit het met buitenschoolse onderwijsactiviteiten?

Alle excursies, werkweken en andere buitenschoolse onderwijsactiviteiten zijn tot nader order afgelast.

Ik heb een vraag aan de docent, mentor of de school. Bij wie kan ik terecht?

Heb je een vraag over het onderwijs, dan kun je terecht bij de docent, mentor of teamleider. Deze zijn via hun email te bereiken. Je kunt ook het algemene telefoonnummer van de school (0515-429760) bellen of mailen naar [email protected]