Te laat komen

  • Elke leerling heeft de plicht op tijd in de les te verschijnen.
  • Leerlingen die te laat zijn, moeten zich melden bij de receptie (behalve leerlingen havo/vwo bovenbouw). Dit kan in de oudbouw en in de nieuwbouw. Tot een kwartier na aanvang van de les is er nog sprake van ’te laat komen’, daarna wordt het beschouwd als ‘ongeoorloofde afwezigheid’. Leerlingen die met een ongeldige reden te laat zijn, moeten zich de volgende ochtend om 7.50 uur op school melden bij de meldkamer.
  • Leerlingen die te laat zijn worden genoteerd in het administratiesysteem “Magister”. Ouders kunnen deze informatie via internet inzien.

Meldkamer

In de meldkamer moeten leerlingen die uit de les zijn verwijderd zich melden. De meldkamer helpt mee het absentie-registratiesysteem up-to-date te houden, waardoor de mentoren steeds een goed overzicht hebben van de absenties van hun mentorleerlingen.