Protocol gescheiden ouders

Binnen RSG Magister Alvinus worden mentoren, docenten, teamleiders, bestuur-directie regelmatig geconfronteerd met privésituaties van leerlingen. Eén van die privésituaties die tot handelingsverlegenheid bij direct betrokkenen kan leiden is de situatie van gescheiden ouders.

In het protocol voor gescheiden ouders staat beschreven:
• een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden, ter voorkoming van misverstanden;
• de wettelijke verplichtingen van de school over de informatievoorziening aan ouders.

Protocol gescheiden ouders (pdf) (pdf)