Ouderraad

De ouderraad is actief om de stem van de ouders te laten horen. De ouderraad is aanwezig bij alle klankbordavonden voor ouders van elke afdeling. Van VMBO tot Gymnasium verzamelen we ideeën van ouders om in overleg met de schoolleiding thema-avonden te organiseren. De stem van de ouders is belangrijk. Wij werken daarom niet met een vaste agenda, maar bespreken wat er op dat moment aan de orde is. Gevraagd en ongevraagd brengen we advies uit naar de schoolleiding, waarbij we merken dat onze stem gehoord wordt. Daaruit volgend kan actie ondernomen worden.

Wilt u graag met ons meedenken? Neem dan contact op via ons mailadres: [email protected].