Leerplichtwet

Mag ik mijn kind thuisonderwijs geven, moet ik de ouderbijdrage betalen en mogen lessen zomaar uitvallen?

Vragen waarbij de leerplichtwet om de hoek komt kijken. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. Alles wat je wilt weten over Leerplicht is te vinden op deze site: http://www.leerplicht.net/.