Excursies en activiteiten

Op de Magister Alvinus worden veel activiteiten georganiseerd voor de leerlingen. Voor de verschillende vakken worden vaak dagexcursies gehouden. Ook zijn er meerdaagse excursies naar het buitenland. Elk jaar wordt een aantal sportdagen georganiseerd, en in de winter wordt er regelmatig geschaatst in Thialf.

Introductiekamp brugklas

Alle brugklasleerlingen gaan aan het begin van het schooljaar voor een twee-daags introductiekamp naar Balk. Er wordt een sportprogramma georganiseerd en er wordt gezeild op het Slotermeer. De leerlingen overnachten in kampeerboerderij “de Stipe”. De dag wordt afgesloten met een bonte avond.

Meerdaagse excursies

De school organiseert meerdaagse excursies, die ondersteunend zijn aan de doelen van de school. Voor leerlingen die echt niet kunnen deelnemen, bestaat een alternatief schoolprogramma. In de jaaragenda van de school is opgenomen wanneer de excursies plaatsvinden. Ouders en leerlingen ontvangen vroegtijdig de opzet en inhoud van de excursies. De kosten worden per jaar vastgesteld en zijn opgenomen in de schoolgids. Termijnbetaling is mogelijk.

Alle excursies staan genoemd in de schoolgids

Leerlingenvereniging

Elke leerling is lid van de leerlingenvereniging DD. Deze afkorting staat voor Dicendo Discimus (‘door te spreken leren wij’). DD is een actieve leerlingenvereniging die o.a. helpt met het organiseren van schoolfeesten.

Schoolfeesten op school (onderbouw)

Voor de onderbouwleerlingen worden er op school feesten georganiseerd voor het 1e en 2e leerjaar, zowel apart als gecombineerd. Op deze avonden is er volop begeleiding van mentoren, docenten en tutoren.

Schoolfeesten buiten school (bovenbouw)

De feestavonden voor de bovenbouw zijn bedoeld voor de leerlingen van het 3e leerjaar en hoger. Deze feesten worden buiten de school gehouden en worden georganiseerd door de leerlingenvereniging. Ingevolg de drank- en horecawet wordt op deze schoolfeesten geen alcohol geschonken. De school stelt zich zodanig daarin op dat aan geen enkele leerling, ook niet boven de 18 jaar, alcohol wordt geschonken. De schoolfeesten duren uiterlijk tot 24.00 uur. Na dat tijdstip vervalt de verantwoordelijkheid van de school en staat de avond ook voor anderen open.

Kerstgala

Voor de onderbouw (op school) en voor de bovenbouw (buiten school) wordt het befaamde RSG-Kerstgala georganiseerd. Dit sfeervolle gala staat bekend als het mooiste feest van het jaar en wordt door veel leerlingen en medewerkers van de school in stijl bezocht.

Muziek / schoolbands

Op de RSG bestaat een bloeiende muziekcultuur. Leerlingen kunnen zich opgeven voor bands, het koor, een bigband en kunnen gebruikmaken van de faciliteiten in de popkelder. Jaarlijks worden er diverse muziekavonden en festivals georganiseerd, waaraan vele leerlingen een muzikale bijdrage leveren.