Ouders

De RSG vindt een goed contact met de ouders/verzorgers erg belangrijk. Daarvoor worden bijvoorbeeld ouderavonden, gespreksavonden en ouderpanels gehouden en wordt door de mentor contact onderhouden met thuis. De ouders/verzorgers kunnen ook altijd zelf contact opnemen met de mentor of de teamleider. Dit kan via het centrale nummer van de school (0515-429760)