Vrienden van de RSG

De Stichting ‘Vrienden van de RSG Magister Alvinus’ bestaat sinds 2003 en zij heeft zich ten doel gesteld de verbondenheid met de school te bevorderen. Tot dusver heeft de Stichting twee activiteiten ontplooid. Jaarlijks wordt aan de makers van de beste profielwerkstukken van havo en vwo de “Nel Stehouwer prijs” uitgereikt. Daarnaast is de Stichting actief betrokken geweest bij de reünie in 2012.

Sinds vorig jaar is er een nieuw bestuur dat de Stichting weer nieuw leven wil inblazen. Waar de stichting zich voorheen vooral inzette om met de “Nel Stehouwerprijs” het onderwijs te stimuleren, wil het bestuur in de toekomst de betrokkenheid van ouders, oud-leerlingen, oud-medewerkers en andere geïnteresseerden bevorderen.

Daarom willen we u vragen donateur van onze stichting te worden. Donateurs zullen voor een aantal vaste activiteiten van de school een uitnodiging ontvangen, zoals de jaarlijkse Magister Alvinus lezing. Ook wordt gedacht aan het organiseren van enkele eigen activiteiten, waarin u als donateur de mogelijkheid krijgt om kennis te maken met andere donateurs en tegelijkertijd opnieuw kennismaakt met de school. Als bestuur staan wij graag open voor uw suggesties voor toekomstige activiteiten van de stichting.

Het donateurschap van de Stichting bedraagt € 10, – per jaar. Dit bedrag kan jaarlijks door u worden overgemaakt of via een automatisch incasso worden afgeschreven. Het enige wat u hoeft te doen is het bijgaande registratieformulier in te vullen en terug te sturen of te e-mailen. Daarna ontvangt u voortaan alle informatie over de activiteiten die door de Stichting worden georganiseerd.

Wij hopen u als donateur van onze stichting te kunnen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Vrienden van RSG Magister Alvinus
Amieke de Rapper, voorzitter (oud-leerling)
Arjen Langhorst, secretaris (oud-leerling)
Carolien Visser, penningmeester (docent, ouder en oud-leerling)
Nita de Jong, lid (oud-leerling)
Sixtus Haverkamp, adviseur (rector-bestuurder RSG Magister Alvinus)