Geschiedenis

De Rijks Scholengemeenschap is in 1971 ontstaan door een fusie van de Rijksscholengemeenschap (met havo en atheneum) met het Stedelijk Magister Alvinus-gymnasium. Later zijn ook andere onderwijsvormen toegevoegd. De school telde ongeveer 1800 leerlingen, die waren ondergebracht in één hoofdgebouw, aan de Almastraat. Het huidige gebouw is in 1958 in gebruik genomen en later uitgebreid.

Alvinus was rond 1400 de eerste rector van de Latijnse school Magister te Sneek. Tevens was hij secretaris van de stad Sneek. De Latijnse school was in de middeleeuwen een belangrijk opleidingscentrum. De studenten die hier in het hoge noorden hun opleiding volgenden , waaierden na hun studie uit naar vervolgopleidingen in alle windrichtingen. Magister Alvinus gaf daarmee al rond 1400 de richting aan van hoe het onderwijs moet zijn, namelijk dat studenten de gelegenheid moeten krijgen om hun eigen weg te vinden. De RSG Magister Alvinus maakt dit mogelijk door je optimale kansen te geven. RSG Magister Alvinus maakt deel uit van de scholengroep Pompeblêd. Dit is een samenwerkingsverband van zeven scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in Friesland, met een openbare of algemene grondslag. Het doel van de scholengroep is om de samenwerking van de aangesloten scholen te versterken. Bovendien behartigt Pompeblêd waar nodig de belangen van de aangesloten scholen.

Voor meer informatie: www.pompebled.nl