Organisatie

Directie en MT

De directie bestaat uit de heer S.A.J. Haverkamp, rector/bestuurder en de heer R.A. Veenhoven, plv. rector. Samen met de teamleiders en de diensthoofden vormen zij het managementteam van de school. De teamleiders geven leiding aan de onderwijsteams bestaande uit gemiddeld 25 teamdocenten en zijn het dagelijkse aanspreekpunt voor docenten.

de heer W.J. Zonderland, havo-kansklas en havo/atheneum 1 en havo 2 en 3
de heer F.C. Neve,vmbo gt-kansklas en vmbo gt 1 t/m 4
de heer S.J.V. Bloem, vmbo bb/kb 1 t/m 4
de heer G. Bruinsma, gymnasium 1,2 en 3, en atheneum 1, 2 en 3
mevrouw, N.I. Dekker, havo 4 en 5
de heer F.M. Bus ,vwo 4, 5 en 6

Voor ouders zijn teamleiders te bereiken via e-mail of via het centrale nummer van de school (0515-429760)

De diensthoofden geven leiding aan de onderwijsondersteunende afdelingen;
mevrouw A.C. Tijmensma, Leerlingen administratie en roosterzaken
de heer L.A. Stolk, Controller/ Financiële administratie en personeelszaken
de heer G.J. Terpstra, Facilitaire dienst, mediatheek en ICT


Raad van Toezicht RSG Magister Alvinus:
mevrouw N.E. Kramers, voorzitter
de heer J.G. Bron, lid
de heer M.H.G. van Immerseel, lid
mevrouw A. Spanninga, lid
de heer R. v.d. Ploeg, lid.