Organisatie

Directie en MT

De directie bestaat uit de heer S.A.J. Haverkamp, rector/bestuurder en de heer E.J. Veenstra directeur bedrijfsvoering. Samen met de teamleiders en de diensthoofden vormen zij het managementteam van de school. De teamleiders geven leiding aan de onderwijsteams bestaande uit gemiddeld 25 teamdocenten en zijn het dagelijkse aanspreekpunt voor docenten.

Teamleiders

de heer F.C. Neve,vmbo vmbo gt 1 t/m 4
mevrouw L. van Dasselaar, vmbo bb/kb 1 t/m 4
de heer G. Bruinsma, gymnasium 1,2 en 3, en atheneum 1, 2 en 3
mevrouw K. Brevoord,  havo-kansklas en havo/atheneum 1 en havo 2 en 3
de heer A.W. Talman, havo 4 en 5
de heer F.M. Bus, vwo 4, 5 en 6
mevrouw C. van der Haar, locatieleider ISK
Mevrouw T. Sterenborg, directeur Tienerschool

Voor ouders zijn teamleiders te bereiken via e-mail of via het centrale nummer van de school (0515-429760)

Teamleider leerlingenbureau, mevrouw A.C. Tijmensma,

Business controller, mevrouw G. de Boer

Raad van Toezicht RSG Magister Alvinus:
de heer J.G. Bron, lid
de heer M.H.G. van Immerseel, voorzitter
mevrouw A. Spanninga, lid
de heer R. v.d. Ploeg, lid
mevrouw C. Andringa-van den Hengel, lid.