Medezeggenschap

Een schoolpraktijk zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. De taak van de medezeggenschap is het toetsen van het beleid van bestuur en directie op basis van instemmingsrecht en adviesrecht. De MR bestaat uit 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
Peter Zeldenrust (voorzitter)
Theresia Zeinstra (secretaris)
Jacob van der Heide (DB lid)
Fons Krijnsen (DB-lid)

Ongeveer twee weken voor een MR vergadering heeft het DB vooroverleg met de Directie.

Wij willen je graag op de hoogte houden van hetgeen dat wordt besproken in de MR. Een link naar het meest recente verslag van de MR vergadering vind je op deze site. De personeelsgeleding van de MR vergadert ook regelmatig. Op verzoek van de personeelsgeleding schuift de directie af en toe op uitnodiging aan. MR stukken zijn openbaar. Wil je graag inzage in (sommige) stukken, dan kun je hiervoor contact opnemen met het MR secretariaat.

Als toehoorder ben je van harte welkom om een MR vergadering bij te wonen. Graag wel even van tevoren aanmelden. De vergaderingen vinden plaats in de Blauwe Kamer.

Als je ergens mee zit, schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar per mail op [email protected]. Natuurlijk kun je MR leden ook persoonlijk benaderen.

Samenstelling van de MR

Personeelsgeleding RSG
Theresia Zeinstra – [email protected] (secretaris)
Anne-Sies Koopmans – [email protected]
Jacob van der Heide – [email protected] (DB lid/vice voorzitter/voorzitter PMR)
Berndt Assies – [email protected]
Angelo Groenendaal – [email protected]
Hans Huitema – [email protected]
George Jorna – [email protected]
Carolien Visser – [email protected]

Oudergeleding
Marieke Eldering
Peter Zeldenrust – mr.rsg_peter.[email protected] (voorzitter)
Koen Vos
Deirdre van der Steeg – [email protected]

Leerlinggeleding
Maureen de Haan – [email protected]
Fons Krijnsen – [email protected] (DB-lid)
Anne Meis van der Bos – [email protected]
Amber van den Hoeven – [email protected]

Klik hier voor de agenda voor de volgende vergadering
Klik hier voor het Jaarverslag van 2020-2021
Klik hier voor het MR-reglement
Klik hier voor het Medezeggenschapsstatuut
Klik hier voor het Huishoudelijk reglement
Klik hier voor het laatste vergaderverslag
Klik hier voor het leerlingenstatuut