Medezeggenschap

Een schoolpraktijk zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. De taak van de medezeggenschap is het toetsen van het beleid van bestuur en directie op basis van instemmingsrecht en adviesrecht. De MR bestaat uit 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
Peter Zeldenrust (voorzitter)
Ankie Gort (secretaris)
Jacob van der Heide
Rinske Perdijk

Ongeveer twee weken voor een MR vergadering heeft het DB vooroverleg met de Directie.

Wij willen je graag op de hoogte houden van hetgeen dat wordt besproken in de MR. Een link naar het meest recente verslag van de MR vergadering vind je op deze site. De personeelsgeleding van de MR vergadert ook regelmatig. Op verzoek van de personeelsgeleding schuift de directie af en toe op uitnodiging aan. MR stukken zijn openbaar. Wil je graag inzage in (sommige) stukken, dan kun je hiervoor contact opnemen met het MR secretariaat.

Als toehoorder ben je van harte welkom om een MR vergadering bij te wonen. Graag wel even van tevoren aanmelden. De vergaderingen vinden plaats in de Blauwe Kamer.

Als je ergens mee zit, schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar per mail op [email protected]. Natuurlijk kun je MR leden ook persoonlijk benaderen.

Samenstelling van de MR

Personeelsgeleding RSG
Ankie Gort – [email protected] (secretaris)
Anne-Sies Koopmans – [email protected]
Jacob van der Heide – [email protected] (DB lid/vice voorzitter))
Berndt Assies – [email protected]
Angelo Groenendaal – [email protected]
Hans Huitema – [email protected]
George Jorna – [email protected]
Carolien Visser – [email protected]

Oudergeleding
Marieke Eldering
Peter Zeldenrust – [email protected]telfort.nl (voorzitter)
Koen Vos
Deirdre van der Steeg – [email protected]

Leerlinggeleding
Rinske Perdijk – [email protected] (DB-lid)
Gerard Baggel – [email protected]
Isa Sprangers – [email protected]
Reyer Slart – [email protected]

Klik hier voor de agenda voor de volgende vergadering
Klik hier voor het Jaarverslag van 2018-2019
Klik hier voor het MR-reglement
Klik hier voor het Medezeggenschapsstatuut
Klik hier voor het Huishoudelijk reglement (binnenkort nieuwe versie)
Klik hier voor het laatste vergaderverslag
Klik hier voor het leerlingenstatuut

Vergaderdata MR en PMR 2019 – 2020

MR
26 september 2019
31 oktober 2019
12 december 2019
3 februari 2020
12 maart 2020
14 april 2020
28 mei 2020
2 juli 2020 (dinsdag)

PMR
15 oktober 2019
3 december 2019
21 januari 2020
10 maart 2020
7 april 2020
19 mei 2020
23 juni 2020

De MR vergaderingen beginnen om 19.00 uur, de PMR vergaderingen om 16.00 uur en vinden plaats in de Blauwe Kamer.