Medezeggenschap

Een schoolpraktijk zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. De taak van de medezeggenschap is het toetsen van het beleid van bestuur en directie op basis van instemmingsrecht en adviesrecht. De MR bestaat uit 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
Matthijs de Korver (voorzitter)
Ankie Gort (secretaris)
Jacob van der Heide (lid)
Rinske Perdijk

Ongeveer twee weken voor een MR vergadering heeft het DB vooroverleg met de Directie.

Wij willen je graag op de hoogte houden van hetgeen dat wordt besproken in de MR. Een link naar het meest recente verslag van de MR vergadering vind je op deze site. De personeelsgeleding van de MR vergadert ook regelmatig. Op verzoek van de personeelsgeleding schuift de directie af en toe op uitnodiging aan. MR stukken zijn openbaar. Wil je graag inzage in (sommige) stukken, dan kun je hiervoor contact opnemen met het MR secretariaat.

Als toehoorder ben je van harte welkom om een MR vergadering bij te wonen. Graag wel even van tevoren aanmelden. De vergaderingen vinden plaats in de Blauwe Kamer.

Als je ergens mee zit, schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar per mail op [email protected]. Natuurlijk kun je MR leden ook persoonlijk benaderen.

Samenstelling van de MR

Personeelsgeleding RSG
Ankie Gort – [email protected] (secretaris)
Anne-Sies Koopmans – [email protected]
Jacob van der Heide – [email protected] (DB lid)
Berndt Assies – [email protected]
Angelo Groenendaal – [email protected]
Hans Huitema – [email protected]
George Jorna – [email protected]
Vacature

Oudergeleding
Marieke Eldering
Peter Zeldenrust – [email protected]
Matthijs de Korver – [email protected] (voorzitter)
Vacature

Leerlinggeleding
Tom Berger – [email protected]
Leanne Stein – [email protected]
Rinske Perdijk – [email protected] (DB-lid)
Isle Jansen – [email protected]

Klik hier voor de agenda voor de volgende vergadering
Klik hier voor het Jaarverslag van 2017-2018
Klik hier voor het MR-regelement
Klik hier voor het Medezeggenschapsstatuut
Klik hier voor het Huishoudelijk regelement
Klik hier voor het laatste vergaderverslag
Klik hier voor het leerlingenstatuut

Vergaderdata MR en PMR 2018 – 2019

MR
Donderdag 20 september 2018
Donderdag 1 november 2018
Dinsdag 11 december 2018
Donderdag 31 januari 2019
Donderdag 7 maart 2019
Dinsdag 16 april 2019
Dinsdag 28 mei 2019
Dinsdag 9 juli 2019

PMR
Dinsdag 11 september 2018
Dinsdag 16 oktober 2018
Dinsdag 4 december 2018
Dinsdag 22 januari 2019
Dinsdag 5 maart 2019
Dinsdag 9 april 2019
Dinsdag 21 mei 2019
Dinsdag 2 juli 2019

De MR vergaderingen beginnen om 19.00 uur, de PMR vergaderingen om 16.00 uur.