Medezeggenschap

Een schoolpraktijk zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad (MR) van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. De taak van de medezeggenschap is het toetsen van het beleid van bestuur en directie op basis van instemmingsrecht en adviesrecht. De MR bestaat uit 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
Matthijs de Korver (voorzitter)
Ankie Gort (secretaris)
Jacob van der Heide (lid)
Dune Jansen (leerlingengeleding)
vacature

Ongeveer twee weken voor een MR vergadering heeft het DB vooroverleg met de Directie.

Wij willen je graag op de hoogte houden van hetgeen dat wordt besproken in de MR. Een link naar het meest recente verslag van de MR vergadering vind je op deze site. De personeelsgeleding van de MR vergadert ook regelmatig. Op verzoek van de personeelsgeleding schuift de directie af en toe op uitnodiging aan.

Als toehoorder ben je van harte welkom om een MR vergadering bij te wonen. Graag wel even van tevoren aanmelden. De vergaderingen vinden plaats in de Blauwe Kamer.

Als je ergens mee zit, schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar per mail op [email protected] Natuurlijk kun je MR leden ook persoonlijk benaderen.

Samenstelling van de MR

Personeelsgeleding RSG
Ankie Gort – [email protected] (secretaris)
Anne-Sies Koopmans – [email protected]
Jacob vd Heide – [email protected] (DB lid)
Berndt Assies – [email protected]
Sitsoeng Hau – [email protected]
Hans Huitema – [email protected]
Reny Menage – [email protected]
Henk Kuijpers – [email protected]

Oudergeleding
Anja Paap – [email protected]
Hans Sangers – [email protected]
Matthijs de Korver – [email protected] (voorzitter)
vacature

Leerlinggeleding
Dune Jansen – [email protected] (DB-lid)
Wieger Meulenbroek – [email protected]
Michiel Rijssenbeek – [email protected]
Isle Jansen – [email protected]

Klik hier voor de agenda voor de volgende vergadering
Klik hier voor het Jaarverslag van 2016 – 2017
Klik hier voor het MR-regelement
Klik hier voor het Medezeggenschapsstatuut
Klik hier voor het Huishoudelijk regelement
Klik hier voor het laatste vergaderverslag
Klik hier voor het leerlingenstatuut

Vergaderdata MR en PMR 2017 – 2018

MR vergadering
21 september 2017
2 november 2017
14 december 2017
8 februari 2018
15 maart 2018
19 april 2018
31 mei 2018
12 juli 2018

PMR
17 oktober 2017
28 november 2017
30 januari 2018
6 maart 2018
10 april 2018
15 mei 2018
3 juli 2018

De MR vergaderingen beginnen om 19.00 uur, de PMR vergaderingen om 16.00 uur.