Horizontale verantwoording

Algemene toelichting bij verslagen 

Op deze pagina vindt u de verslagen van de gesprekken die de teamleiders in het kader van de zogenaamde horizontale verantwoording hebben gevoerd met ouders (en leerlingen ) van hun afdeling.

Onze ervaring met deze gesprekken is dat ze altijd in een prima sfeer verlopen en dat ze ons zicht geven op het beeld dat ouders (en leerlingen) hebben van onze school en het onderwijs dat we verzorgen. De feedback die we hiermee binnenhalen, helpt ons om onze RSG Magister Alvinus een nóg betere school te maken.

Horizontale verantwoording vmbo BB/KB

Horizontale verantwoording vmbo GT

Horizontale verantwoording Havo onderbouw

Horizontale verantwoording Havo bovenbouw

Horizontale verantwoording vwo onderbouw