Horizontale verantwoording


Algemene toelichting bij verslagen 

Horizontale verantwoording

Teneinde de kwaliteit van ons onderwijs doorlopend te kunnen verhogen onderzoeken we structureel ons eigen handelen en onze eigen resultaten. We doen dit door middel van zowel enquêtes als interviews. Daarnaast worden we regelmatig gevisiteerd door collega’s van de Pompeblêd-scholen. Een interview met ouders/verzorgers, leerlingen en andere belanghebbenden kan deel van dit onderzoek uitmaken (horizontale verantwoording). In bijgaande bestanden vindt u de verslagen van de gesprekken die gevoerd zijn met de ouders van de verschillende afdelingen/teams. Tijdens deze gesprekken zijn de volgende hoofdthema’s aan de orde gesteld.

(Leer)plezier en welbevinden van de leerlingen
Praktisch alle kinderen gaan met plezier naar school. In de brugklas is het nog even wennen, maar dat gaat snel. Ondanks het grote aantal kinderen in één gebouw, gaan de leerlingen goed met elkaar om.

Begeleiding van de leerlingen
De leerlingen zijn erg gebaat bij een goede mentor. De ouders zien wel verschillen (zowel binnen een afdeling als tussen afdelingen). Het (verder verbeteren van het) mentoraat is één van de speerpunten voor de komende periode.

Informatie aan ouders/verzorgers over de voortgang van hun kinderen
Ouders willen graag een goed beeld krijgen van wat hun kinderen doen en –vooral – wat ze zouden moeten doen. Er is behoefte aan standaardisering van de wijze waarop huiswerk en toetsen in Magister wordt vastgelegd.