Kwaliteitszorg

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit die wij bieden in ons onderwijs hoog is.
Het kwaliteitsbeleid van Magister Alvinus wil zich duidelijk richten op drie te onderscheiden niveaus:

1. Strategisch niveau: Er wordt inhoudelijk vorm gegeven aan kwaliteitszorg via het schoolplan. Hierin staat vermeld welke doelen de school wil realiseren in de komende jaren. Op strategisch niveau ligt de verantwoording voor het welslagen van de plannen bij de directie.

2. Teamniveau: Er wordt inhoudelijk vorm gegeven aan kwaliteitszorg via de jaarlijkse teamplannen. De teamplannen beschrijven niet alleen de activiteiten, maar ook wie ze uitvoeren, wanneer ze gereed moeten zijn, en welk resultaat ze moeten opleveren.

3. Individueel niveau: de voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken vormen hierbij een belangrijk element.