Veiligheid

Onze school heeft een duidelijke visie op veiligheid. Wij willen onze leerlingen begeleiden zodat zij optimaal kunnen presteren in een veilige omgeving. In het ‘Schoolveiligheidsplan’ staat hoe wij omgaan met het begrip veiligheid en met de veiligheid van de leerlingen in het bijzonder. Daarvoor zijn documenten en protocollen opgesteld waaronder het document Fysieke veiligheid en het pestprotocol. Je kunt ze hieronder lezen:

Schoolveiligheidsplan (pdf)
AVG Beleidsplan (pdf)
Fysiek veiligheidsplan (pdf)
Pestprotocol (pdf)
Gedragscode sociale media (pdf)
Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen (pfd)
Protocol schorsing en verwijdering (pdf)
Klokkenluidersregeling (pdf)

De RSG is, samen met een groot aantal onderwijsinstellingen (VO) binnen de gemeente Súdwest Fryslân, participant in een samenwerkingsverband met Politie Fryslân en Fultura. Samen hebben wij het Handboek School en veiligheid opgesteld, waarop de in dit plan beschreven protocollen gebaseerd zijn.

Vertrouwenspersonen

Binnen de RSG zijn twee vertrouwenspersonen. Dit zijn:

Antipestcoördinatoren

Binnen de RSG zijn twee antipestcoördinatoren. Dit zijn: