Corona, alles wat je moet weten

Via deze pagina informeren we je over hoe de RSG omgaat met de situatie rondom het corona-virus, waar je actuele informatie kunt vinden en welke documenten zijn verzonden naar ouders en leerlingen.

Beslisboom

Download hier de beslisboom, thuisblijven of naar het werk 12+

Geldende richtlijnen

De RSG Magister Alvinus volgt het landelijke protocol Veilig openen voortgezet onderwijs van de VO-raad. Dit betekent dat wij binnen de school onder meer de volgende richtlijnen hanteren:

 • Het houden van 1,5 meter afstand geldt voor medewerkers onderling tot elkaar en voor leerlingen tot medewerkers. 
 • Voor leerlingen en medewerkers is het verplicht om een mondkapje te dragen. Het gaat dan om het dragen ervan bij binnenkomst in de school, tijdens verplaatsingen en in de pauzes.
 • De aangescherpte hygiëne-richtlijnen blijven gehandhaafd voor zowel leerlingen als medewerkers. In de scholen is ook na de zomervakantie voldoende materiaal beschikbaar voor een goede handhygiëne. Daarnaast worden er extra schoonmaakhandelingen verricht, zoals dit ook voor de zomervakantie al gebeurde.
  • was je handen vaak;
  • schud geen handen;
  • nies en hoest in je elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes voor het snuiten en gooi deze direct weg;
 • Bij (milde) klachten blijven leerlingen en medewerkers thuis. Zij melden dit aan de school (leerlingen via het centrale nummer; 0515-429760, medewerkers via de Arbocoordinator, nummer wordt intern gedeeld) . Wij vragen de betreffende medewerkers en leerlingen, zoals ook vanuit de overheid dringend wordt  geadviseerd, om contact op te nemen met de GGD en zich te laten testen.

Ventilatie in de schoolgebouwen

Goede ventilatie is van groot belang voor een gezond klimaat in gebouwen. De relatie tussen verspreiding van het coronavirus en ventilatie in schoolgebouwen, is de afgelopen dagen veel in het nieuws geweest.

 • Op korte termijn wordt er door een externe deskundige onderzocht in hoeverre  de ventilatie in onze gebouwen voldoet. 
 • Er wordt geventileerd volgens de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing zijn op het gebouw. Met ventileren wordt zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht bedoeld. De aanwezige (mechanische) ventilatie voert verse buitenlucht aan en pompt dus geen (verontreinigde) lucht rond. Deze ventilatie draait sinds de start van het schooljaar dag en nacht maximaal. 
 • Alle ventilatiesystemen zijn gecontroleerd en gereinigd.
 • Daarnaast wordt het gebouw  natuurlijk ‘gelucht’ en is het voorschrift om met ramen en deuren open les te geven. 
 • een luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven wordt vermeden (geen ventilatoren aan).
 • Wij hebben gecontroleerd of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.

Uiteraard volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en handelen daarnaar indien nodig.  In alles wat we besluiten en doen, houden we rekening met de lastige situatie waarin we ons met elkaar bevinden en met de zorgen en vragen die er zijn van leerlingen en ouders. Zorgvuldigheid en veiligheid gaan voor ons voor snelheid. Voor vragen verwijzen we je naar onderstaande FAQ. Is je vraag na het lezen van de FAQ nog niet beantwoord, neem dan contact op via [email protected]

Veelgestelde vragen

We krijgen veel vragen van ouders en leerlingen over het coronavirus.

Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kun je deze mailen naar:
[email protected]-sneek.nl.

Documenten Corona en onderwijs

Onderstaande documenten zijn verzonden naar onze leerlingen en ouders.