Corona, alles wat je moet weten

Via deze pagina informeren we je over hoe de RSG omgaat met de situatie rondom het corona-virus, waar je actuele informatie kunt vinden en welke documenten zijn verzonden naar ouders en leerlingen.

Update 3 juni 2021

Maandag 7 juni is de RSG Magister Alvinus weer volledig open.

Beste leerlingen, geachte ouders en verzorgers,

In mijn brief van 27 mei jl. zijn jullie geïnformeerd over het volledig openen van de school vanaf maandag 7 juni. We zijn blij alle leerlingen vanaf komende maandag weer welkom te heten!

Rooster
We gaan vanaf volgende week weer werken met een 45 minuten-rooster en eind deze week zullen de roosters in Zermelo staan. Dit betekent dat de lessen weer volgens een normaal (pre corona) rooster uitgevoerd worden.

Regels
Ook vanaf volgende week gelden uiteraard nog steeds de bekende regels om besmetting te voorkomen
en het blijft van belang dat die goed worden nageleefd, zoals:

 • thuisblijven bij klachten en je laten testen bij een officiële testlocatie van de GGD;
 • 1,5 m afstand houden tot volwassenen (docenten en andere personeelsleden van de school);
 • handen wassen;
 • draag een mondkapje waar dit moet.

Zie ook ‘Regels in onze school” en “Regels in het klaslokaal”. Verder wordt de school intensief schoongemaakt met nadruk op de contactpunten en toiletvoorzieningen. Ook de routing in de school is nog steeds van kracht.

Afstand houden bij leswisselingen en in pauzes
Het is belangrijk dat de 1.5 meter afstand tussen onze collega’s en de leerlingen wordt gehandhaafd. Bovendien willen we voorkomen dat er grote groepen leerlingen tijdens de pauzes in school verblijven. Zie hiervoor de derde bijlage “Afstand houden bij leswisseling en in de pauzes

Preventief zelftesten
Een nieuwe maatregel zijn de zelftesten. Bij het besluit om de scholen weer helemaal te openen heeft de minister aangegeven dat de leerlingen en de medewerkers gebruik gaan maken van zelftesten. Daarmee kunnen besmettingen snel worden opgemerkt en kan verspreiding van het virus binnen de school beperkt worden. Vanaf maandag 7 juni zullen we iedere week aan alle leerlingen twee zelftesten uitreiken. Een duidelijke handleiding is toegevoegd bij de zelftest, zie ook de bijlage bij deze brief en ook via deze link is informatie beschikbaar.

Het zelftesten is op vrijwillige basis, maar toch wil ik iedereen verzoeken hieraan deel te nemen Laten we met elkaar – leerlingen, collega’s en ouders en verzorgers – ervoor zorgen dat de laatste weken van dit schooljaar goed verlopen en dat we er samen de schouders onder zetten om dit zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit zal lukken!

Indien deze brief nog vragen oproept kan contact opgenomen worden met de mentor of teamleider.
Een mail naar [email protected] kan natuurlijk ook.


Beslisboom

Download hier de beslisboom, thuisblijven of naar het werk 12+


Geldende richtlijnen

De RSG Magister Alvinus volgt het landelijke protocol Veilig openen voortgezet onderwijs van de VO-raad. Dit betekent dat wij binnen de school onder meer de volgende richtlijnen hanteren:

 • Het houden van 1,5 meter afstand geldt voor medewerkers onderling tot elkaar en voor leerlingen tot medewerkers. 
 • Voor leerlingen en medewerkers is het verplicht om een mondkapje te dragen. Het gaat dan om het dragen ervan bij binnenkomst in de school, tijdens verplaatsingen en in de pauzes.
 • De aangescherpte hygiëne-richtlijnen blijven gehandhaafd voor zowel leerlingen als medewerkers. In de scholen is ook na de zomervakantie voldoende materiaal beschikbaar voor een goede handhygiëne. Daarnaast worden er extra schoonmaakhandelingen verricht, zoals dit ook voor de zomervakantie al gebeurde.
  • was je handen vaak;
  • schud geen handen;
  • nies en hoest in je elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes voor het snuiten en gooi deze direct weg;
 • Bij (milde) klachten blijven leerlingen en medewerkers thuis. Zij melden dit aan de school (leerlingen via het centrale nummer; 0515-429760, medewerkers via de Arbocoordinator, nummer wordt intern gedeeld) . Wij vragen de betreffende medewerkers en leerlingen, zoals ook vanuit de overheid dringend wordt  geadviseerd, om contact op te nemen met de GGD en zich te laten testen.

Veelgestelde vragen

We krijgen veel vragen van ouders en leerlingen over het coronavirus.

Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kun je deze mailen naar:
[email protected]-sneek.nl.


Documenten Corona en onderwijs

Hier vind je alle documenten die zijn verzonden naar onze leerlingen en ouders.