Sportmentoraat

Leerlingen die op hoog niveau hun sport beoefenen kunnen een sportstatus aanvragen. Deze sportstatus geldt voor één schooljaar, deze zal dus ieder jaar opnieuw aangevraagd moeten worden. Na aanvraag, waarbij de leerling, samen met de ouders een formulier invullen, kijkt de sportmentor of zij in aanmerking komen voor een sportstatus en dan wordt de leerling (meestal met de ouders) uitgenodigd voor een gesprek.

Wat houdt een sportstatus in?

  • Leerling heeft recht op vrijstelling tijdens wedstrijden of trainingen.
  • Mocht er op de momenten van een vrijstelling een toets plaats vinden, hebben zij recht op toetsverplaatsing.
  • Leerling heeft recht op een huiswerkpas aansluitend aan een toernooi of trainingsweekend (dus is het reëel dat hij/zij niet heeft kunnen leren of huiswerk maken).
  • Wanneer nodig ondersteuning bij plannen.

Wat wordt er van de leerling verwacht?

  • Een positieve werkhouding.
  • Kunnen plannen, zodat het schoolwerk niet of nauwelijks benadeeld wordt, door de sport.
  • Vrijstellingen in een vroeg stadium aanvragen, dus niet slechts een paar dagen vooraf.
  • Toetsverplaatsingen, opdrachten op een ander tijdstip inleveren, in eerste instantie zelf zo veel mogelijk met de vakdocent regelen.
  • Geen ongeoorloofd verzuim, wangedrag e.d.