Topsport en sportmentoraat

In samenhang met de missie van de RSG waarin is aangegeven dat de RSG Magister Alvinus een persoonlijke school wil zijn en waarin we samen op weg zijn naar een doel, is een samenwerkingsverband met het Topsport Steunpunt Noord aangegaan en een sportmentor aangesteld om (top)sporters aan onze school op een persoonlijke wijze te kunnen helpen en begeleiden. Graag bieden wij een leerling de mogelijkheid om tot een zo breed mogelijke ontplooiing te kunnen komen. Door het samenwerkingsverband en het sportmentoraat kunnen we leerlingen extra faciliteiten bieden, hoewel we natuurlijk op de allereerste plaats een onderwijsinstelling zijn die gebonden is aan wet- en regelgeving zoals de Leerplichtwet.

De diensten die de school een (top)sporter kunnen bieden liggen, naast natuurlijk het behalen van het gewenste onderwijsdiploma, op het terrein van de schoolloopbaan; dat wil zeggen begeleiding bij de studie, aanpassing van het lesrooster en de jaarplanning en facilitering in geval van trainingen, stages en/of interlandwedstrijden. De mate van facilitering door het TSN en de school is afhankelijk van de status van de topsportende leerling. Deze status komt tot stand met behulp van maatstaven opgesteld door het TSN en de school. Zie ook: www.topsportnoord.nl.


Sportmentoraat

Leerlingen die op hoog niveau hun sport beoefenen kunnen een sportstatus aanvragen. Deze sportstatus geldt voor één schooljaar, deze zal dus ieder jaar opnieuw aangevraagd moeten worden. Na aanvraag, waarbij de leerling, samen met de ouders een formulier invullen, kijkt de sportmentor of zij in aanmerking komen voor een sportstatus en dan wordt de leerling (meestal met de ouders) uitgenodigd voor een gesprek.

Wat houdt een sportstatus in?

  • In goed overleg met de teamleider en sportmentor kan de leerling verlof aanvragen voor wedstrijden en/of trainingen
  • Leerling mag in overleg met de sportmentor en docenten toetsverplaatsing aanvragen.
  • Wanneer nodig ondersteuning bij plannen.

Wat wordt er van de leerling verwacht?

  • Een positieve werkhouding.
  • Kunnen plannen, zodat het schoolwerk niet of nauwelijks benadeeld wordt, door de sport.
  • Vrijstellingen in een vroeg stadium aanvragen, dus niet slechts een paar dagen vooraf.
  • Toetsverplaatsingen, opdrachten op een ander tijdstip inleveren, in eerste instantie zelf zo veel mogelijk met de vakdocent regelen.
  • Geen ongeoorloofd verzuim, wangedrag e.d.

Sportmentor
De sportmentoren, mevrouw J. Mink en de heer D. Ottenhoff, zijn hét aanspreekpunt voor zowel de topsporters en de ouders als voor de trainers en coaches van de (top)sportende leerling. Binnen de school zijn zij ook de contactpersonen voor medewerkers ten aanzien van topsport en topsporters. Mevrouw Mink is te bereiken via de mail: [email protected] en de heer Ottenhof via [email protected].

Klik hier voor het Registratieformulier Topsporter en sporttalent.