Remedial teacher

De school kent specialisten die zich bezighouden met faalangst (mevrouw Anneke Rop). Iedere brugklasser wordt getest op aanwezigheid van faalangst door middel van de SchoolVragenLijst (SVL). Bij constatering van faalangst wordt de leerling getraind om dat gebrek aan zelfvertrouwen te verminderen.

Voor de hogere leerjaren kunnen faalangstige leerlingen via de mentor bij deze specialisten worden aangemeld. Daarnaast begeleidt de remedial teacher (mevrouw Bea Wiarda, [email protected]) leerlingen met andere leerproblemen voor zover dat binnen de mogelijkheden van de school ligt. Kosten voor buitenschoolse testen in verband met dyslexie komen voor een deel voor rekening van de ouders/verzorgers. Uiteraard beslissen de ouders zelf of de test moet worden afgenomen.

Mevrouw Cuppers en Mevrouw Elzinga geven RT op het gebied van dyscalculie.