Passend Onderwijs

De wet op Passend Onderwijs schrijft voor dat iedere onderwijsinstelling alle mogelijkheden binnen de leerlingenzorg beschrijft in een zogenaamd Zorgprofiel. Daarmee maakt een school aan ouders en leerlingen duidelijk, op welke soort zorg en begeleiding zij kunnen rekenen, als dat nodig is. Aan wat voor soort zorg kunt u denken in dit verband? Hieronder volgt geen uitputtende lijst, maar een serie voorbeelden van situaties die onder leerlingenzorg vallen.

Algemene zorg: Leerlingvolgsysteem; verzuimbeleid; leerlingbesprekingen; toelating; mentoraat; leerwegondersteunend onderwijs; aanpak van pesten Specifieke zorg: Remediale hulp bij taal en rekenen; hoogbegaafdheidsprofiel; facilitering met betrekking tot dyslexie, dyscalculie, vertraagde informatieverwerking of andere leerproblematiek; begeleiding van motivatie- problemen; faalangstreductietrainingen, sociale vaardigheidstraining; begeleiding van leerlingen met visuele of auditieve beperkingen; begeleiding van leerlingen met tijdelijke of langdurige andere fysieke beperkingen; hoe gaan we om met leerlingen die langdurig ziek zijn; signalering en doorverwijzing met betrekking tot verslavingen (internet/gamen/alcohol/drugs).

Het Zorgprofiel (= ondersteuningsprofiel) is opgebouwd binnen de RSG, in samenwerking met de overkoepelende organisatie Fultura en met onze collega-scholen in de regio. Dit zorgprofiel is te vinden in het ondersteuningsplan 2021 – 2024 (pdf).