Meldkamer

Bij de RSG werken we met de meldkamer. Hier kunnen leerlingen zich voor allerlei zaken melden bij de pedagogisch conciërge: verlofbriefjes voor een bezoek aan tand- of huisarts kunnen hier ingeleverd worden en leerlingen melden zich bij de meldkamer als ze uit de les zijn verwijderd.