Leerlingbegeleiding

De teamleider wordt bij de begeleiding van de leerlingen en mentoren bijgestaan door de leerlingbegeleider(s). De leerlingbegeleiders zijn:

VMBO BB/KB:
Klas 1 en 2: Mevrouw Marenne Wisman
Klas 3 en 4:  de Heer Lammert Hof

VMBO GT:
Klas 1 tot en met 4:  Mevrouw Douwina Rienstra

Havo:
Klas 1 tot en met 3:  Mevrouw Erna Hermelink
Klas 4 en 5: Mevrouw Carin Leinenga

Atheneum / Gymnasium:
Klas 1: Mevrouw Marjan Winters
Klas 2: Mevrouw Hester Klarenbeek
Klas 3: Mevrouw Miranda Mannessen
Klas 4, 5 en 6:  Mevrouw Jeltje Kragt