Leerlingbegeleiding

De teamleider wordt bij de begeleiding van de leerlingen en mentoren bijgestaan door de leerlingbegeleider(s). De leerlingbegeleiders zijn:

VMBO BB/KB 1 tot en met 4:  de heer Lammert Hof

VMBO GT 1 tot en met 4:  Mevrouw Birgit Brouwer

Havo 1 tot en met 3:  Mevrouw Erna Hermelink

Atheneum / Gymnasium 1 tot en met 3: Mevrouw Baukje Veenhoven

Havo 4 en 5:  De heer André Talman

VWO 4, 5 en 6:  Mevrouw Jeltje Kragt