Leerlingbegeleiding

De teamleider wordt bij de begeleiding van de leerlingen en mentoren bijgestaan door de leerlingbegeleider(s). De leerlingbegeleiders zijn:

VMBO BB/KB:
Klas 1 en 2: Mevrouw Marenne Wisman
Klas 3 en 4:  de Heer Lammert Hof

VMBO GT:
Klas 1 tot en met 4:  Mevrouw Douwina Rienstra

Havo:
Havo klas 1: mevrouw Susan Cisme
Havo klas 2 en 3: mevrouw Karlijn van Terwisga

Atheneum / Gymnasium:
Klas 1: mevrouw Marjan Winters
Klas 2: mevrouw Hester Klarenbeek
Klas 3: mevrouw Miranda Mannessen
Klas 4, 5 en 6:  mevrouw José van der Lijke