Dyslexie en dyscalculie

 

In dit protocol leerhandicaps (pdf) staat beschreven hoe er omgegaan wordt met dyslexie en dysclaculie bij de RSG Magister Alvinus. Op welke regelingen en faciliteiten kunnen leerlingen met dyslexie en dyscalculie rekenen?

Wanneer een leerling een dyslexieverlaring heeft, is er dit protocol (pdf) opgesteld voor afwijkende wijze van het afnemen van toetsen en examens.