Ondersteuning

De mentor biedt je veel hulp en begeleiding. Als er meer begeleiding nodig is bijvoorbeeld met dyslexie of dyscalculie, regelt je mentor dit met de leerlingbegeleider en de coördinator leerlingondersteuning.

Als je aan topsport doet is er een aparte sportmentor die je helpt om de sport goed te combineren met school. Met al deze mensen werk je op de RSG samen om er voor te zorgen dat je op de RSG veel leert én een fijne tijd hebt.

Bekijk hier het overzicht leerling ondersteuning (pdf)