Examens

Alle vakken in de bovenbouw kennen een Schoolexamen (SE) met uitzondering van rekenen. Dat is de beoordeling van de vakken op schoolniveau. Het grootste deel van de vakken heeft daarnaast ook een Centraal Examen (CE) dat landelijk wordt afgenomen in het examenjaar. Je kunt pas deelnemen aan het Centraal Examen als het Schoolexamen is afgerond. Het Schoolexamen begint in het vmbo in het derde leerjaar en in het havo en vwo vanaf het vierde leerjaar. Alle eisen van het Schoolexamen staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Klik hieronder om het examenreglement te bekijken.

Examenreglement 2021

Handige examen-links zijn:

Examenbundel

Examen pagina

Eindexamen pagina

Eindexamen

Examenblad

LAKS