VWO

VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Het vwo is primair de vooropleiding voor de universiteit. Het bestaat uit het atheneum en het gymnasium. In de onderbouw zijn de gymnasiumklassen tot en met het 3e leerjaar apart gegroepeerd. Leerlingen met Latijn en/of Grieks in het vakkenpakket sluiten af met een gymnasiumdiploma. In de havo/atheneum brugklas worden leerlingen geplaatst met een havo advies en die kunnen  doorstromen naar het atheneum. Daarnaast heeft de RSG een aparte atheneumbrugklas.

Gymnasium

Bij ons op het Gymnasium vragen we wel wat van je: we gaan er van uit dat je graag leert en dat je daar hard voor wilt werken. Dat blijkt al uit het feit dat je op het Gymnasium twee extra vakken hebt: Latijn en Grieks, de zogenaamde Klassieke Talen. In vergelijking met het Atheneum moet je dus meer vakken volgen in dezelfde tijd. Dat betekent dat we van je verwachten dat je al heel goed zelfstandig kunt werken.

Niet alleen de Klassieke Talen maken het Gymnasium tot het Gymnasium: ook bij de andere vakken is er aandacht voor zaken die met de gymnasiale vorming te maken hebben. Op allerlei manieren zorgen we er voor dat je veel leert over het ontstaan én de geschiedenis van de cultuur waarin wij leven. Dat doen we in de lessen van de verschillende vakken, maar dat gebeurt ook via de projecten die we jou in het Gymnasium bieden. De Gymnasiumexcursies laten je weer op een heel andere manier kennismaken met de rijke geschiedenis van Europa. Zo gaan we in de derde klas naar Xanten in Duitsland en in de vijfde naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Ook organiseren we een reis naar Griekenland. We vragen veel van je. Je krijgt er ook veel voor terug: je leert erg veel. Om je hierbij te begeleiden hebben we het in het Gymnasium zó geregeld dat je niet alleen een mentor, leraren en tutoren hebt, maar dat je ook nog eens de hulp in kunt roepen van Gymnasiumleerlingen uit de bovenbouw. Zij helpen je graag bij al je vragen over de vakken, het huiswerk en alle andere zaken die met het Gymnasium op de RSG hebben te maken.

Lees hier in de flyer alles over het gymnasium

Atheneum

Bij ons op het Atheneum ligt de lat vrij hoog: we gaan er van uit dat je nieuwsgierig bent naar de wereld om je heen. Je vraagt je zelf vaak af hoe iets werkt en vindt het leuk om te zoeken naar antwoorden op je vragen. We verwachten ook dat je al vrij zelfstandig kunt werken, dat je dingen snel oppikt en dat je je nieuwe kennis goed kunt toepassen.

Het Atheneum is onderdeel van het vwo: het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het onderwijs dat jou voorbereidt op een studie aan een universiteit. De hoogst mogelijke opleiding in Nederland. Je mag van ons verwachten dat je in het Atheneum leert wat dat is, wetenschappelijk. Je zult merken dat we vaak van je vragen om een probleem zelf aan te pakken: Wat is het probleem? Waardoor wordt het veroorzaakt? Hoe is het op te lossen? Wat is de beste oplossing? We gaan je ook leren om kritisch te zijn (of te blijven). Bij het vwo hoort een onderzoekende houding en ook het besef dat het stellen van de goede vragen heel belangrijk is, beide zaken zorgen er voor dat je altijd blijft leren. We vragen veel van je. Je krijgt er ook veel voor terug: je leert erg veel. Om je hierbij te begeleiden hebben we het zó geregeld dat je een mentor, leraren en tutoren hebt, die je allemaal kunnen helpen bij het leren. Zij helpen je graag bij al je vragen over de vakken, het huiswerk en alle andere zaken die met het Atheneum op de RSG te maken hebben.

Lees hier in de flyer alles over het Atheneum.