Vmbo GT en KB – BB

Het vmbo is de vooropleiding voor het mbo, het Middelbaar Beroepsonderwijs en is ingericht volgens 4 leerwegen. Vanuit vmbo-tl bestaat ook de mogelijkheid door te stromen naar havo 4.

VMBO GT (Gemengde en Theoretische Leerweg)

Heb je al eens gedacht aan vmbo-gt? Op de RSG Magister Alvinus volg je vanaf de brugklas het zogenaamde flexrooster. Op deze manier word je begeleid door je mentor, leer je samenwerken, is er ruimte voor ondersteuning en verdieping, maar ook voor hobby’s en heb je zelf invloed op je lesrooster!

De doelen van het Flexrooster

 • doet recht aan verschillen
 • maakt maatwerk mogelijk
 • biedt leerlingen keuzes
 • beloont leerlingen voor goed werk
 • gaat over meer dan alleen vakstof
 • geeft ruimte voor talent
 • biedt kennis in samenhang en betekenis aan
 • accepteert onvoldoendes niet
 • begeleidt leerlingen en maakt ze verantwoordelijk

De voordelen:

 • een herkenbaar en voorspelbaar rooster
 • zelf je lessen kiezen
 •  zijn geen tussenuren en lesuitval
 • voor 9.45 uur zijn er geen toetsen
 • een vaste vrije middag, en als alles goed gaat zelfs nog twee middagen vroeg klaar
 • geen (of weinig) huiswerk
 • van elkaar leren en samenwerken
 • ruimte voor talent op school
 • achterstanden en onvoldoendes worden weggewerkt
 • kennis van verschillende domeinen wordt samengebracht
 • de mogelijkheid een mavo-diploma te halen
 •  vervroegd examen doen voor één of twee vakken
 • intensieve en doelgerichte begeleiding

Uitleg lessen in het flexrooster

Mentorles: elke leerling volgt (minstens) één mentorles per week in een klein groepje. We noemen het een mentorles maar het is eigenlijk meer coaching. In deze les wordt de week gepland, wordt bepaald welke P-uren je moet volgen en eventueel welke O-uren, en wordt op leerdoelen en toetsing vooruitgekeken.

Vaklessen: in deze lessen wordt op korte en efficiënte manier de lesstof uitgelegd, en wordt onder begeleiding van de docent een paar eerste oefeningen gedaan. Vaklessen zijn voor iedereen verplicht.

P-lessen: in deze lessen wordt verder geoefend en geleerd. De P staat voor “persoonlijk”. De leerling bepaalt zelf, in samenwerking met de mentor/coach, voor welk vak hij daarvoor begeleiding van een docent nodig heeft, en meldt zich aan bij een vakdocent voor dat vak. En als je voor een bepaald vak geen ondersteuning nodig hebt mag je het werk voor dat vak doen waar en wanneer je wilt. Je bepaalt dus zelf mede hoeveel les je voor een vak hebt. Het kan dus best zijn dat je je werk voor Frans maakt in een P-les voor wiskunde. P-lessen zijn verplicht.

O-lessen zijn alleen verplicht als je voor een bepaald vak onvoldoende staat. De O staat voor “ondersteuning”; je wordt net zolang bijgespijkerd tot je de stof wel beheerst. Als je geen onvoldoendes hebt en je beheerst de stof, dan verdien je vrije tijd.

De T van T-lessen staat voor talent! In deze lessen verdiep je je verder in een bepaald vak (muziek, kunst, sport enzovoort) of is er ruimte voor een hobby (bijvoorbeeld koken of schaken, en daarvoor mag je ook nog eens zelf gastlessen of demonstraties organiseren). T-lessen zijn verplicht.

Leerweg beroepsgericht programma

In vmbo-gt volg je een beroepsgericht vak naast de theoretische vakken. Bij dit vak doe je dingen uit allerlei soorten beroepen, de keuze voor je vervolgopleiding maak je pas in de
vierde klas. Ook wordt bij het beroepsgerichte vak gewerkt op een manier die al wat lijkt op die van het MBO. Zo ben je beter voorbereid op het MBO en kun je beter de keuze maken voor een MBO-opleiding die bij je past.

Wil je graag doorstromen naar de havo, dan kan dit natuurlijk ook.

 

VMBO KB-BB (Kaderberoepsgerichte Leerweg en Basisberoepsgerichte Leerweg)

Het VMBO basis & kader zijn praktijkgerichte opleidingen. Je hebt een aantal theorievakken, maar leert voornamelijk door te doen. Daarom krijg je op de RSG Magister Alvinus ook vakken als beeldende vorming, techniek, MGN (mens/gezondheid/natuur), lichamelijke opvoeding en later ook dienstverlening & producten.

Op het VMBO besteden we veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden zoals: zelfstandig leren, samenwerken en jezelf presenteren.

In de onderbouw zit je in een basis/kader klas. De klassen zijn klein waardoor je meer persoonlijke aandacht krijgt. Je hebt voor een groot deel les in het bijgebouw tegenover de brandweerkazerne. Dit gebouw heet ‘Malta’ en is klein en huiselijk en heeft een eigen kantine, waardoor je je snel thuis voelt. Jij en je klasgenoten blijven zoveel mogelijk in je eigen lokaal en de docenten naar je toe komen om hun les te geven. In het lokaal staat een kast met daarin een vak voor jouw (werk)boeken.

De praktijkvakken volg je in het hoofdgebouw van de RSG.

In het VMBO BK onderzoek jij, samen met je docenten, mentor en decaan, welke studierichtingen en beroepen jij later wil gaan kiezen. Vanaf klas 2 krijg je steeds meer praktijklessen en loop je ieder jaar stage. Ook bezoek je bedrijven en MBO-scholen die jou interessant lijken.

Dienstverlening en Producten

Op veel scholen moet je al vroeg, vaak al in de 2e klas, een keuze maken welke richting je wilt kiezen. Je kiest dan bijvoorbeeld voor groen, horeca, zorg of techniek. Maar veel kinderen weten dan nog helemaal niet precies wat zij later willen worden. Op de RSG bieden we daarom het profiel Dienstverlening en Producten aan. Hierdoor heb je langer de tijd om na te denken wat je precies wilt worden en krijg je de mogelijkheid om alle richtingen uit te proberen. We noemen dit “brede oriëntatie”. In klas 2 werk je bijvoorbeeld aan het opzetten van een biologische moestuin. Je leert over voeding, koken, wat er op etiketten staat. Verder ga je bezig met het maken van een moestuinbak, leer je inzaaien en oogsten. Maar ook zorg voor je omgeving (zwerfafvalonderzoek) en een excursie regelen naar je eigen tuin horen er bij. In klas 3 en 4 leer je te werken met verschillende computerprogramma’s, sta je regelmatig in de keuken en maak je in de werkplaats verschillende werkstukken van bijvoorbeeld hout en metaal of bent je bezig met elektrotechniek.

Naast verplichte onderdelen, biedt de RSG keuzeonderdelen aan waarbij je je nog beter kunt oriënteren op de richting die je leuk lijkt. Je leert vaardigheden aan zoals samenwerken, presenteren en jezelf beoordelen. “Ontdekken waar je passie en talenten liggen en leren keuzes maken. Dat is waar het om draait“.

Locatie Malta

De vmbo bk1 en 2 klassen zijn gehuisvest in locatie Malta, schuin tegenover de school. De klassen hebben hiermee een vertrouwde omgeving en een vast onderwijsteam. Doordat de praktijklessen en andere activiteiten in het hoofdgebouw plaatsvinden, blijft de binding met de leerlingen van de andere afdelingen bestaan.