Vmbo

Het vmbo is de vooropleiding voor het mbo, het Middelbaar Beroepsonderwijs en is ingericht volgens 4 leerwegen. Vanuit vmbo-tl bestaat ook de mogelijkheid door te stromen naar havo 4.

Gemengde en Theoretische Leerweg (GT)

Op de RSG volg je vanaf de brugklas het zogenaamde flexrooster. Op deze manier word je begeleid door je mentor, leer je samenwerken, is er ruimte voor je hobby en heb je zelf invloed op je lesrooster. Bekijk hier het filmpje over het flexrooster:

Dienstverlening & Producten 
Tot en met het derde leerjaar volgt elke leerling zowel de gemengde als de theoretische leerweg. In het vierde leerjaar kiest de leerling tussen de gemengde en de theoretische leerweg. In het eerste geval heb je 5 avo-vakken plus een praktijkvak (dienstverlening en producten te noemen D&P) en in het laatste geval heb je 6 avo-vakken. Ons uitgangspunt is dat we voorbereiden op het mbo en dus moet in principe iedereen de gemengde leerweg doen. De theoretische leerweg mag alleen gekozen worden door leerlingen met havo-ambities en bijpassende resultaten. De docentenvergadering moet er verder zijn goedkeuring aan hechten.

Breed vmbo programma

Het vak Dienstverlening en Producten is een beroepsgericht programma als voorbereiding op het MBO. Met D&P stel je de beroepskeuze uit en maak je kennis met de werkwijze op het MBO. Vanuit de diverse werkzaamheden in alle sectoren van de arbeidsmarkt krijgen leerlingen zicht op de mogelijkheden die er zijn binnen het MBO en hun eigen talenten. D&P maakt van een keuzemoment voor een beroep een 3-jarig traject om tot de juiste sectorkeuze te komen binnen het MBO. Binnen een beroepsgericht programma raakt de leerling alvast gewend aan de wijze van lesgeven op het MBO. Zelfreflectie en praktische opdrachten zijn daarom vaste onderdelen binnen dit programma. D&P is hiermee de brug voor leerlingen die na het vmbo naar het mbo willen.

Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB) en Basisberoepsgerichte Leerweg (BB)

In beide opleidingen wordt heel veel aandacht besteed aan de praktische vaardigheden. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de school. Daarnaast volgen de leerlingen theoretische vakken. De leerlingen stromen door naar het MBO. Bij KB is dat niveau 3 en 4 en bij BB niveau 2. In samenwerking met ROC Friese Poort kunnen leerlingen op de RSG in sommige gevallen al het kwalificatie–niveau 1 van het MBO halen. Het accent ligt daarbij op de praktijk en het opdoen van ervaring in het werkveld buiten de school. Deze leerlingen kunnen drempelloos (zonder diploma, maar met niveau 1) doorstromen naar MBO niveau 2.

De leerlingen van VMBO-BB en KB volgen met ingang van het 2e leerjaar het brede beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten. De leerlingen volgen dit praktijkvak in de bovenbouw twaalf lesuren in de week. Alle leerlingen gaan in het 3e en 4e leerjaar op een beroepsgerichte stage.

Locatie Malta

De vmbo bk1 en 2 klassen zijn gehuisvest in locatie Malta, schuin tegenover de school. De klassen hebben hiermee een vertrouwde omgeving en een vast onderwijsteam. Doordat de praktijklessen en andere activiteiten in het hoofdgebouw plaatsvinden, blijft de binding met de leerlingen van de andere afdelingen bestaan.