Havo

De havo (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) is de vooropleiding voor het HBO . Vanuit havo 5 bestaat ook de mogelijkheid om door te stromen naar vwo 5.

Profielen havo/vwo

De bovenbouw van havo en vwo wordt het Tweede Fase Onderwijs genoemd. Bij aanvang van het 4e leerjaar wordt het onderwijs in havo en vwo aangeboden in profielen. Naast een aantal gemeenschappelijke vakken, kent elk profiel profielvakken en een keuze examenvak. In het derde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel waarmee zij in de vierde klas starten. Het keuzetraject in het 3e leerjaar wordt begeleid door de decanen en de mentoren. De profielen zijn:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Techniek

Kenmerkende (keuze-) vakken havo en vwo: Latijn, Grieks (vwo), Frans, Duits, Spaans (havo), informatica, BSM, muziek, tekenen en handvaardigheid.