Havo

Op de Havo (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) ben je op je plek met leeftijdsgenoten met dezelfde interesses en talenten.

Op school gaan we deze talenten verder ontwikkelen en brengen we je de vaardigheden bij die je nodig hebt om later succesvol door het leven te kunnen gaan. Samen met jou denken we na over de doelen die je wilt bereiken: wat wil je leren en welke manier van leren past het beste bij jou? Door op deze manier over je eigen leerproces na te denken word je zelfbewust en zelfstandig en zo goed mogelijk voorbereid op een toekomst met banen die nu misschien nog niet eens bestaan.

Gepersonaliseerd leren

Het onderwijs is volop in beweging en ook wij bouwen op school aan gepersonaliseerd onderwijs. Dit houdt in dat je actief meedenkt over een goede invulling van je tijd. Dit doe je door samen met je coach je eigen leerdoelen vast te stellen. Wat wil je leren, op welke manier en in welk tempo? Per vak bepaal je je strategie en werk je met boeken, een iPad en een planagenda aan de doelen die je wilt behalen. Wekelijks kijk je in een persoonlijk coachgesprek met de coach terug op wat je hebt gedaan, hoe en waarom.

Als je laat zien dat je bij een vak bepaalde stof al beheerst, krijg je de vrijheid om verder  te gaan met nieuwe onderdelen of te werken aan andere vakken.

Vanuit havo 5 bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar vwo 5. Ook kiezen gediplomeerde havisten bewust voor een MBO-opleiding.

Profielen havo/vwo

Bij aanvang van het 4e leerjaar wordt het onderwijs in havo en vwo aangeboden in profielen. Naast een aantal gemeenschappelijke vakken, kent elk profiel profielvakken en een keuze examenvak. In het 3e leerjaar kiezen de leerlingen een profiel waarmee zij in de vierde klas starten. Het keuzetraject in het 3e leerjaar wordt begeleid door de decanen en de mentoren.

De profielen zijn:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Techniek

Havo4ME

Tijdens de Havo4ME uren bepaal je zelf met welk vak je aan de slag gaat en op welke manier. Je werkt naar je leerdoelen toe en uiteraard zijn er op deze uren docenten ingeroosterd om je te helpen bij het leren. Naast de gelegenheid zelfstandig aan het werk te gaan, kun je tijdens deze uren ook met hulpvragen bij je docent terecht of in gesprek gaan met je coach.

Havo-Atheneum brugklas

De Havo-Atheneum brugklas is bestemd voor leerlingen met een Havo advies en leerlingen met een Havo-Atheneum advies. Aan het einde van het schooljaar wordt bekeken of je het beste op je plaats bent op de Havo of op het Atheneum.

Havo-kansklas

De Havo kansklas is voor leerlingen die nog niet weten welke afdeling het beste bij hen past.  Wat is voor jou de beste route op weg naar een examen? De keuze voor VMBO-GT of Havo wordt nog een jaar uitgesteld. Je krijgt les op Havo niveau en ontvangt ook de Havo boeken. Cijfers krijg je op Havo én GT niveau.

Naast het leren in de les zul je ook veel leren door activiteiten die in en buiten de school georganiseerd worden. Dit alles ga je beleven op weg naar je Havo diploma, jouw weg naar de volwassenheid. Deze weg naar je diploma vinden wij dan ook minstens zo belangrijk als het diploma zelf.

Lees hier de flyer over de Havo

havo4melogo