Doubleren en doorstromen


Over doubleren

 • In klas 1 of 2 is doubleren in principe niet toegestaan. Leerlingen die niet aan de overgangsnorm
  voldoen worden door de overgangsvergadering aan het eind van klas 1 resp. klas 2
  in een lagere afdeling geplaatst. Wanneer er bijzondere, zwaarwegende redenen zijn of de
  overgangsvergadering geeft aan dat het herhalen van een afdelingsjaar beter is voor de
  schoolloopbaan van de leerling, kan de overgangsvergadering besluiten dat een leerling het
  jaar in dezelfde afdeling mag overdoen.
 • Aanvullend geldt voor havo en vwo: toegestaan is één keer doubleren in de onderbouw en
  één keer doubleren in de bovenbouw, maar niet in zowel klas 3 als klas 4. Bij overschrijding
  volgt een ontzegging om de opleiding te vervolgen.
 • Aanvullend geldt voor het vmbo-kgt: toegestaan is één keer doubleren. Bij overschrijding
  kan een bindend advies volgen om de opleiding in een lagere leerweg te vervolgen.
 • Aanvullend geldt voor het vmbo-b: toegestaan is één keer doubleren. Bij overschrijding kan
  een bindend advies volgen om met een MBO-opleiding nivo 1 te vervolgen, volgens het
  convenant dat met de regionale MBO-opleidingen daartoe is afgesloten.


Beleid voor doorstroming VMBO 4 naar Havo 4

Doorstroming is voor iedere leerling mogelijk die de theoretische leerweg heeft gedaan én die in tenminste één extra algemeen vormend vak op het vmbo succesvol eindexamen heeft gedaan. De school bepaalt door middel van het keuzeformulier welke vakken daarvoor in aanmerking komen. Zij kunnen alleen verder op het havo in een sterk gelijkend vakkenpakket.

De doorstroom wordt door de decaan met de leerling besproken. Voor een goede doorstroom is het nodig dat een leerling vóór 1 november zijn/haar belangstelling voor instroom in havo 4 kenbaar maakt. Dit kan per mail aan de decaan vmbo, mevr. K. Sikkema, [email protected]nl

Doorstroombeleid HAVO 5 naar VWO 5

Wanneer je na het behalen van je Havo-diploma wilt doorstromen naar het VWO, laat dit dan z.s.m. weten aan de decaan. Hij/zij meldt je dan aan bij het VWO.

Voor het succesvol doorstromen in het VWO is je gemiddelde eindcijfer een goede indicatie, als dit boven de 6,8 uitkomt geeft dit vertrouwen in een goede afronding van het VWO.

Je stroomt in klas 5 van het VWO in en gaat verder met de vakken waarin je op het HAVO examen hebt gedaan plus 1 extra vak. Het kan zijn dat je al een extra vak hebt dat aansluit, maar het kan ook zijn dat je in havo 5 alvast een inhaaltraject gaat volgen voor het ontbrekende vak.

Dit bespreek je allemaal met de decaan.


Toelating

Voor een juiste plaatsing in de brugklas wordt uitgegaan van de volgende gegevens:
Het leerlingvolgsysteem (de Friese plaatsingswijzer);

 • Aanvullend advies van de basisschool;
 • De wens van de ouders en de leerling.
 • Toelating in een ander leerjaar

Leerlingen die van een andere school instromen worden in dezelfde afdeling geplaatst als op de vorige school. Bij toelating aan het begin van het schooljaar zijn het overgangsrapport en het daarbij afgegeven advies bepalend voor de plaatsing. Het advies van de vorige school wordt overgenomen.