Onderwijsvormen

De RSG Magister Alvinus kent de volgende afdelingen:

De afdelingen zijn opgedeeld in zes onderwijsteams met ieder een eigen teamleider. De onderwijsteams hebben zoveel mogelijk een eigen plek in de school. De teamdocenten bespreken regelmatig hun leerlingen en zijn daardoor in staat de leerlingen nauwlettend te volgen.

De teamleider is het dagelijkse aanspreekpunt voor docenten en is voor de ouders te bereiken via e-mail of via het centrale nummer van de school (0515-429760).

Bestuur / directie, telefoonnummer 0515 – 429 762
De heer S.A.J. Haverkamp, rector / bestuurder, mail [email protected]
De heer E.J. Veenstra directeur bedrijfsvoering, mail [email protected]

Teamleiders, telefoonnummer 0515 – 429 760
Mevrouw A. de Jager, vmbo bb/kb, mail [email protected]
Mevrouw D. Rienstra, vmbo gt, mail [email protected] (waarnemend teamleider)
Mevrouw K. Brevoord havo 1, 2 en 3 en havo-kansklas, mail [email protected]
De heer D. Prins, havo 4 en 5, mail [email protected]
De heer G. Bruinsma, vwo 1, 2 en 3 (atheneum en gymnasium), mail [email protected]

ISK, telefoonnummer 0515 – 439 882
Mevrouw C. van der Haar, locatieleider, mail [email protected]

Tienerschool Sneek, telefoonnummer 0515 –  424 314
Mevrouw A. Holwerda, teamleider, mail [email protected]