Schorsing en verwijdering

In dit document staat het protocol beschreven over schorsing of verwijdering uit het voortgezet onderwijs.