Maatschappelijke stage

De stage geeft inzicht, kennis en begrip over ontwikkelingen in de samenleving. Het maakt leerlingen duidelijk dat ze invloed kunnen hebben op de maatschappij. Aan de andere kant draagt het doen van vrijwilligerswerk bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. De leerlingen in verschillende leerjaren de maatschappelijke stage tegen. Zowel binnen als buiten lestijd wordt stage gelopen. Tijdens ouderavonden worden ouders geïnformeerd over de maatschappelijke stage van hun zoon of dochter.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met de stagecoördinator mevrouw C. Visser, [email protected].