Maatschappelijke stage

De stage geeft inzicht, kennis en begrip over ontwikkelingen in de samenleving. Het maakt leerlingen duidelijk dat ze invloed kunnen hebben op de maatschappij. Aan de andere kant draagt het doen van vrijwilligerswerk bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Uw kind komt in verschillende leerjaren de maat- schappelijke stage tegen. Zowel binnen als buiten lestijd wordt stage gelopen. Tijdens ouderavonden wordt u geïnformeerd over de maatschappelijke stage van uw zoon of dochter.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de stagecoördinator mevrouw C. Visser, [email protected]. Kijk op www.samenlevenkunjeleren.nl voor algemene informatie over de maatschappelijke stage.