Excursiebeleid


Buitenlandexcursies in de bovenbouw van HAVO en VWO

Tijdens het schooljaar worden voor de leerlingen HAVO-4 en VWO-5 verschillende meerdaagse excursies georganiseerd. Enkele daarvan zijn gericht op één van de twee afdelingen en in twee gevallen is er sprake van een gecombineerde excursie. Bijgevoegd zit een overzicht van deze excursies met wat specifiekere informatie, inclusief de kosten voor deze excursies.   In het algemeen denken wij te handelen volgens het indertijd opgesteld kader van het excursie-beleid wat betreft de volgende punten:

  • de reizen hebben een directe samenhang met de vakken die op de afdelingen worden aangeboden en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De uitdaging die voor de leerlingen besloten ligt in heontdekken van een andere cultuur binnen Europa vullen we zo verantwoord mogelijk in;
  • Bij iedere reis is sprake van een voorbereidingstraject (gericht op taal, vak, materiaal, samenwerking, groepsdynamiek, e.d.);
  • Bij iedere reis is sprake van aansluiting bij het referentieniveau van de leerlingen en wordt een programma ingericht, waarin sprake is van leer- en ontwikkelingsaspecten;
  • Bij iedere reis streeft de organisatie naar een prijs die de inhoud dekt zodat ouders en leerlingen ruim van tevoren weten waar zij financieel gezien aan toe zijn.

Bij het VWO is een onderscheid tussen een reis voor gymnasiasten (Rome) en reizen voor leerlingen van het atheneum. Bij deze leerlingen wordt de reis georganiseerd vanuit het keuze-examenvak.Is dit in enkele gevallen niet mogelijk, dan wordt een passende oplossing gezocht. Voor alle leerlingen geldt dat de excursie van harte wordt aanbevolen, maar dat deze niet verplicht kan worden gesteld. Als stelregel geldt dat doublanten niet kunnen deelnemen aan deze excursies, tenzij hij/zij eerder niet heeft deelgenomen aan een meerdaagse excursie.

De richtprijs voor de meerdaagse excursies is € 400,- (met uitzondering van de Romereis). Voor de langere termijn blijven voor de meerdaagse excursies de genoemde doelstellingen zoveel mogelijk van kracht, maar is het heel wel mogelijk dat vanwege de maximering van de deelnamekosten de uitgangspunten, de reisdoelen en reisduur moeten worden bijgesteld. Daarnaast wordt ernaar gestreefd  dat meer vakken zich met de excursies kunnen verbinden, waardoor de onderwijscontext verder wordt versterkt. Ook bij het ontwikkelingsproces voor de langere termijn blijven we graag gesprekspartner van de oudergeleding van de MR.