Onderwijs informatie

Plaatsing

Plaatsing voor de brugklas gebeurt op advies van de basisschool.

Instromen

Leerlingen die van een andere school instromen worden in dezelfde afdeling geplaatst als op de vorige school. Bij instroom aan het begin van het schooljaar zijn het overgangsrapport en het daarbij afgegeven advies bepalend voor de plaatsing. Het advies van de vorige school wordt overgenomen.

I-uren

De i-uren zijn bedoeld als (individuele-) begeleidingsuren aan het begin van de dag (8.15-9.00 uur). De i-uren zijn vijf dagen per week ingeroosterd en leerlingen kunnen dan extra hulp en uitleg ontvangen van hun eigen docent of een andere docent. Zij kunnen vrijwillig gebruik maken van het i-uur, maar de docent kan hen ook verplichten op het i-uur te komen als de resultaten daartoe aanleiding geven. De i-uren kunnen onderdeel vormen van de verplichte onderwijstijd. In de bovenbouw havo/vwo komt het voor dat enkele i-uren elders in het rooster worden geplaatst.

LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)

Lwoo is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Op de RSG zijn dit onderwijsleerlingen van de basis-en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengd-theoretische Leerweg. Deze leerlingen hebben een lwoo-indicatie. Dat wil zeggen; zij voldoen aan bepaalde criteria die betrekking hebben op een leerachterstand, IQ en/of sociaal-emotionele problematiek. Een lwoo- indicatie wordt toegekend door de Regionale Verwijzingscommissie. Leerwegondersteuning wordt ook geboden aan leerlingen met een indicatie, die worden geplaatst in andere richtingen dan het vmbo. Mevrouw Gerritzen is onze lwoo- coördinator en intern begeleider voor het lwoo.