Update NPO juli 2022

Extra maatregelen om onderwijsachterstanden aan te pakken

Terugblikkend op het eerste schooljaar werken aan onderwijsachterstanden met NPO gelden kunnen we stellen dat er veel maatregelen zijn geweest in de verschillende afdelingen en leerjaren. Afgelopen weken zijn in tussenevaluaties ervaringen gedeeld door een aantal leerlingen, docenten en teamleiding met leden van de regiegroep NPO .

Wat is er zoal gezegd door leerlingen en docenten, een paar voorbeelden: 

  • Door mijn scores op de dia-toets kreeg ik extra ondersteuning bij begrijpend lezen en dit heeft voor mij goed gewerkt. 
  • Ik ben naar de huiswerkklas Havo/vwo -onderbouw geweest en die moet blijven
  • Een persoonlijke mentor naast de eigen mentor heeft geholpen doordat we gewerkt hebben aan leren plannen en leren leren. Ik ga nu ook naar de huiswerkbegeleiding in het vmbo  
  • Blijf inzetten op extra begeleiding voor vakken waar ik het nodig heb. Maatwerk is belangrijk. 
  • Zorg dat er aandacht is voor activiteiten en bijeenkomsten waardoor leerlingen elkaar in de groep beter leren kennen. Dit bevordert de sfeer in de groep. 
  • Trainingen zoals de jongenstraining in de Havo, de toptraining in het vwo en de relaxtrainingen in de examengroepen H en V hebben geholpen. Blijf dit inzetten.