NPO: Kansrijk leren

De Coronapandemie met beperkende maatregelen heeft in de afgelopen twee jaar invloed gehad op het leren en de resultaten van onze leerlingen. We zijn als school voortdurend in gesprek met onze leerlingen om te achterhalen wat ze nodig hebben. Uiteraard wordt er ook veel over in de media geschreven en gesproken. Een goede aanpak van de begeleiding van het leren en sociaal welbevinden van leerlingen heeft voortdurend onze aandacht. 

Voor het werken aan Kansrijk Leren in Corona tijd hebben we als RSG Magister Alvinus extra geld ontvangen zoals alle scholen in Nederland.  

Dit schooljaar zijn maatregelen genomen waarmee we onze leerlingen extra mogelijkheden bieden om bij te spijkeren, achterstanden weg te werken of extra hulp bij welbevinden aan te bieden.  Het aanbod van maatregelen kenmerkt zich o.a. door maatwerk; een leerling die meer begeleiding nodig heeft kan ook meer begeleiding op maat ontvangen. 

Wat wordt er zoal aangeboden:

Een aantal voorbeelden van extra begeleidingsactiviteiten
  • De huiswerkklas in HAVO/VWO onderbouw; leerlingen kunnen onder toezicht na de lessen op school werken aan hun leer- en huiswerk. 
  • Huiswerkbegeleiding in VMBO Beroepsgericht en vmbo-GT, dagelijks aan het eind van de dag werken de leerlingen onder begeleiding aan een afgesproken programma.
  • In de HAVO-bovenbouw is sinds januari ook een programma met een extra begeleidingsaanbod gestart.
  • In de vwo-bovenbouw is de extra begeleiding in het maatwerk blok opgenomen. 
  • Voor verschillende vakken zijn extra begeleidingsuren die leerlingen in overleg met hun docent kunnen volgen. Deze extra begeleiding vindt zowel in de I-uren plaats als ook daarbuiten. 
Examentrainingen
  • In alle bovenbouwafdelingen is er in deze tijd extra aandacht voor examentrainingen.  
  • Voor de 2e week van de meivakantie is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Examentraining Friesland.  Alle leerlingen in het examenjaar krijgen de mogelijkheid om voor twee vakken een extra examentraining te volgen. Deze examentraining is gratis; de kosten daarvoor worden door de school vergoed. 
Sociaal welbevinden en extra activiteiten
  • In de examenklassen H5 en V6 kunnen de leerlingen intekenen op een vitaliteitstraject. In twee startbijeenkomsten werken leerlingen een eigen plan uit waarbij ze eigen trainingen en workshops kunnen volgen in een sport-, muziek-, of een creatief programma. 
  • Een aantal leerlingen volgt een extra mentoraatsprogramma met afspraken over specifieke begeleiding op maat.

Heeft u vragen over NPO? Neem contact op met de mentor van uw zoon/dochter.