Ondersteuningsklas

De ondersteuningsklas is opgezet voor leerlingen die na de Internationale Schakelklas (ISK) instromen in het regulier Voortgezet Onderwijs. De klas biedt deze leerlingen van VMBO t/m VWO niveau extra ondersteuning gedurende de gehele  VO schoolloopbaan. De leerlingen kunnen hier terecht voor extra taalondersteuning, sociaal-emotionele steun en hulp bij schoolse vaardigheden.

De ondersteuningsklas wordt begeleid door een team van drie docenten dat ondersteuning biedt bij alle vakken en leergebieden. Zij zorgen voor een veilige sfeer en sluiten aan bij het niveau van de leerling.