Ondersteuningsklas

De ondersteuningsklas is opgezet voor NT2-leerlingen die na de Internationale Schakelklas (ISK) instromen in het regulier Voortgezet Onderwijs. De klas biedt deze leerlingen van VMBO t/m VWO niveau extra ondersteuning gedurende hun VO schoolloopbaan. De leerlingen kunnen hier terecht voor extra taalondersteuning, sociaal-emotionele steun en hulp bij schoolse vaardigheden.

Er zijn een paar criteria te noemen:

  • Zodra een leerling 6 jaar of langer onderwijs in Nederland heeft gehad / genoten, vervalt de NT2- status en vervalt het recht op deze extra ondersteuning.
  • Niet alleen de leerlingen die vanuit de ISK instromen recht hebben op deze extra ondersteuning. Het geldt ook voor de NT2-leerlingen die vanuit het basisonderwijs instromen
  • Het Nederlands mag niet de moedertaal van de leerling zijn.

De ondersteuningsklas wordt begeleid door mevrouw Folmer ([email protected]). Zij biedt ondersteuning bij alle vakken en leergebieden dat aansluit bij het niveau van de leerling.