Mag-pas

Met de Mag-pas bieden we leerlingen ruimte en maatwerk. Leerlingen die het aan kunnen en/of nodig hebben, krijgen na overleg met de mentor en de betrokken docenten de mogelijkheid om een aantal lessen niet te volgen (te skippen), waarmee ze tijd vrij spelen voor uitdagende andere zaken. Dat kan een aanbod zijn van de Magister Menukaart, ons aanbod van verdiepende, verrijkende of versnellende zaken, maar een leerling mag in deze tijd ook werken aan een eigen project. De mentor en de betrokken vakdocenten volgen hierbij de voortgang, we houden goed in de gaten welke kennis en vaardigheden de leerling in de Mag-pasuren verwerft.

Het aantal uren dat een leerling mag skippen, verschilt per leerling. De een vindt het al ruim voldoende als het om twee lesuren per week gaat, een ander leeft helemaal op als het om 7 uren gaat. Het bepalen van het aanbod gaat altijd in overleg met de leerling en, uiteraard, ook met de ouders.

De leerling gaat dus niet meer uren volgen, maar gaat binnen het bestaande rooster andere dingen doen. Niet méér, maar ánders, om het maar zo kort mogelijk samen te vatten.

Meer weten over de Mag-pas? Mail naar [email protected] ovv Mag-pas.