Werkgroep BPS

In de RSG vormt een groep van vijf mentoren de werkgroep BPS. Deze groep zorgt er voor dat ons begaafdheidsprofiel zich steeds verder ontwikkelt. Daarbij kijken we niet alleen naar excellente, hoog presterende leerlingen, maar ook naar hoogbegaafde onderpresteerders. Met deze leerlingen gaan de eigen mentoren het gesprek aan om te kijken welk maatwerk we deze leerlingen kunnen bieden. Dat kan een verrijkend traject zijn. Bij onderpresteerders zoeken we naar een manier om de barrières weg te nemen. We kijken altijd naar wat bij de individuele leerling past. Dit doen we in overleg met de leerling, de docenten en de ouders. Ook het bewaken van het BPS-aanbod hoort bij de taken van de werkgroep: deze mentoren hebben het overzicht van wat we aan onze hoogbegaafde leerlingen bieden en wat we daar nog in te ontwikkelen hebben.

Onderwijs: Magister Menukaart
Zoals gezegd willen we maatwerk bieden. Dat maatwerk kan op onze school veel verschillende vormen aannemen. Al ons aanbod verzamelen we op onze zogenaamde Magister Menukaart. Het aanbod laat zich samenvatten als : verdiepen, verrijken en versnellen. Verdiepen en verrijken: de leerling gaat bij de verschillende vakken dieper op de stof in of krijgt stof aangeboden die niet standaard in ons aanbod zit. Versnellen: de leerling gaat (veel) sneller door de stof dan de andere leerlingen, waardoor hij/zij het vak bijvoorbeeld eerder kan afsluiten. Hierdoor ontstaat weer ruimte om nog meer te verdiepen of te verrijken. We stellen wel nadrukkelijk: het is niet onze bedoeling deze leerlingen veel meer uren te laten werken, maar wel om ze veel te leren, zodat ook zij zich uitgedaagd voelen. Onze stelregel is: niet meer, maar anders!

Om u een indruk te geven van ons aanbod volgt hieronder een onvolledige opsomming:
• Verrijkende groepsopdracht tijdens i-uren in de onderbouw, bv. sterrenkunde
• Deelname aan Cambridge Engels in klas 2 en hoger
• Verdiepende opdrachten bij de verschillende vakken in de onderbouw
• Extra vakken in de bovenbouw, klas 4 en hoger
• Deelname aan de debatclub, het eco/team, de leerlingenraad
• Deelname aan Olympiades van biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde
• Deelname aan masterclasses die verschillende universiteiten aanbieden
• Versneld examen doen in één of twee vakken
• Verzorgen van bijles door bovenbouwleerlingen