Wat is BPS?

De RSG Magister Alvinus is lid van de vereniging van begaafdheidsprofielscholen, de BPS. Dit is een groeiende groep van ca. 65 VO-scholen uit heel Nederland die zich ten doel heeft gesteld het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te optimaliseren. De vereniging hanteert een groot aantal kwaliteitseisen waaraan een lid van de vereniging moet voldoen. We zijn er dan ook trots op dat we al ruim vijf jaar in het bezit zijn van het BPS-certificaat.

Kort gezegd komt het erop neer dat we er voor zorgen dat ons onderwijs aan en onze begeleiding van hoogbegaafde kinderen op orde is. Hoe wij hoogbegaafde leerlingen zien, welke manieren van begeleiding wij bieden, en wat voor opdrachten er zijn, leest u op deze site.

Heeft u vragen over de BegaafdheidsProfielSchool of wilt u hier eens verder over praten? Dan kunt u mailen naar Gosse Bruinsma, mail [email protected]