Extra aanbod

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. Dit betekent dat we voor elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van zorg, of, als de begeleidingsbehoefte van een kind onze mogelijkheden te boven gaat, het zoeken naar een passende onderwijsplek. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief gemaakt met daarin beschreven welke extra ondersteuning nodig is.

Gelukkig werken we samen met andere scholen, ook die voor speciaal onderwijs, binnen het samenwerkingsverband Fultura en bestaat er de mogelijkheid toch passend onderwijs voor een leerling te vinden.