BegaafdheidsProfielSchool

Onze school is lid van de Vereniging van BegaafdheidsProfielScholen in Nederland. Deze vereniging bestaat uit een landelijk netwerk van circa 65 scholen dat zich ten doel heeft gesteld de begeleiding van en het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen zo goed mogelijk in te richten. De RSG richt zich expliciet niet alleen op excellente leerlingen, maar juist ook op de onderpresteerders.

Bij ons is de mentor de spin in het BPS-web. Hij/zij kent de leerling het beste en heeft de contacten met ouders en docenten. De mentor bespreekt met de BPS-leerling wat nodig is om te kunnen excelleren. Dat kan zijn ruimte voor leerlingen die autonoom hun eigen onderwijs sturen, of uitdagende opdrachten voor leerlingen die uit verveling dreigen te stoppen met school.

De mentor wordt ondersteund door de BPS-werkgroep, die bestaat uit vijf docenten die zich hebben gespecialiseerd in het werken met hoogbegaafde leerlingen. Deze werkgroep functioneert als expertise centrum binnen de school, analyseert de gang van zaken en ontwikkelt nieuwe ideeën. De eindverantwoordelijkheid voor ons begaafdheidsprofiel ligt bij Gosse Bruinsma, teamleider AG123.

De Magister Menukaart is het overzicht van het verrijkende en verdiepende aanbod dat we deze groep leerlingen kunnen bieden naast of in plaats van een deel van het vaste curriculum. Nieuwsgierig? Snuffel gerust in de lijst, of kijk bij het BPS nieuws, of op de pagina met interessante websites.

Wil je meer informatie over BegaafdheidsProfielSchool, mail naar Gosse Bruinsma [email protected] of [email protected]