Onderwijs

De afdelingen zijn opgedeeld in zes onderwijsteams met een eigen teamleider. Deze onderwijsteam zijn: VMBO BB/KB, VMBO GT, HAVO en VWO. De onderwijsteams hebben zoveel mogelijk een eigen plek in de school. De teamdocenten bespreken regelmatig hun leerlingen en zijn daardoor in staat de leerlingen nauwlettend te volgen. De teamleider is het dagelijkse aanspreekpunt voor docenten en is voor de ouders te bereiken via e-mail of via het centrale nummer van de school (0515-429760).