Corona-update: Voorlopige sluiting school vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april

Onderstaande brief is verzonden naar ouders / verzorgers:

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen,

Wij hebben jullie de afgelopen dagen geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het coronavirus. Ons uitgangspunt was om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, mits dit op een verantwoorde, veilige manier te organiseren was.

Mede gezien de toenemende onrust en het besluit van de overheid zal vanaf maandag 16 maart onze school gesloten zijn voor alle leerlingen. We zullen de komende dagen met onze medewerkers bekijken hoe wij ons onderwijs in een andere vorm door kunnen laten gaan. Daarbij ligt onze hoogste prioriteit bij de examenleerlingen.

Vanaf donderdag 19 maart zal ons onderwijs online uitgevoerd worden. We hebben de komende drie dagen nodig om dit goed voor te bereiden. We zullen jullie op korte termijn nader informeren hoe een en ander verder vorm gegeven wordt. Voor leerlingen geldt: houd hiervoor je RSG-mail in de gaten!

Alle excursies en andere buitenschoolse activiteiten gaan niet door.

De school zal vanaf maandag 16 maart tot nader orde wel geopend zijn tussen 8.00 en 17.00 uur. De school wordt bemand door medewerkers die geen gezondheidsklachten hebben, waaronder de schoolleiding, staf en ondersteunend personeel. De leerlingen die nog boeken of ander materiaal nodig hebben, kunnen zich melden bij de receptie.

We realiseren ons de impact van dit besluit maar staan zeer achter de urgentie hiervan. Uiteraard blijven we communiceren via de mail en via onze website.

Indien jullie vragen hebben kunnen jullie contact opnemen via het nummer 0515 429760 of met de teamleider.

Sixtus Haverkamp
(rector-bestuurder)