Vacature teamleider HAVO-onderbouw

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar een 

Teamleider HAVO onderbouw (0,8-1 fte)

RSG Magister Alvinus is een brede openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met ongeveer 1.900 leerlingen. Wij bieden op één locatie alle vormen van voortgezet onderwijs aan (van gymnasium tot en met vmbo incl. LWOO). Daarnaast wordt ISK-onderwijs aangeboden op een andere locatie. Sinds een aantal jaren kennen we ook een Tienerschool; dit onderwijs wordt in samenwerking met de stichting Odyssee (openbaar primair onderwijs) aangeboden.

RSG Magister Alvinus heeft in haar schoolplan drie kernambities geformuleerd:

 • Bevorderen van maatwerk (passende leerroutes);
 • Toekomstbestendig onderwijs; en 
 • Optimale begeleiding en coaching.

Wij zoeken met ingang van het nieuwe schooljaar een collega met een duidelijke visie op onderwijs.
Hij of zij is in staat met het team invulling te geven aan bovenstaande kernambities. Voor het team
havo onderbouw betekent dit het doorontwikkelen van havo4me; gepersonaliseerd leren en de
leerlingen coachend benaderen. De aansluiting met de bovenbouw vormt ook een belangrijk
ontwikkelpunt. Verder beschikt de kandidaat over aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur
in het onderwijs.

Werkzaamheden op hoofdlijnen

De teamleider 

 • draagt zorg voor beleidsvoorbereiding- en –uitvoering en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de RSG;
 • draagt mede zorg voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het beleid voor leerlingenbegeleiding binnen het team
 • geeft leiding aan een team van HAVO docenten;
 • neemt deel aan in- en externe advies en overlegorganen;
 • stuurt leerprocessen aan, geeft aanzet tot leren en speelt in op de leefwereld van leeftijdsgroepen.

Kennis en vaardigheden

 • brede theoretische kennis van en inzicht in het onderwijs en van maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen het team onderwijs wordt gegeven;
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden van de scholengemeenschap;
 • kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;
 • inzicht in taak en werkwijze van de schoolorganisatie;
 • vaardigheid in het ontwikkelen van onderwijskundig beleid;
 • vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen;
 • managementvaardigheden.

Wij bieden

Een veelzijdige en uitdagende functie met ingang van 1 augustus 2021 of zo spoedig mogelijk daarna.

De functie wordt in eerste instantie tijdelijk aangeboden en kan bij goed functioneren omgezet worden in een vaste aanstelling. De functie is ingeschaald in schaal 12. 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor meer informatie kunt u de volgende documenten raadplegen

en/of contact opnemen met Dhr. S.A.J. Haverkamp, rector/bestuurder, via [email protected] 

Sollicitatie

Indien u belangstelling heeft voor deze vacature en u voldoet aan het profiel, dan kunt u uw sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk vrijdag 21 mei a.s. sturen naar: [email protected] t.a.v. de heer S.A.J. Haverkamp

Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld!