RSG Magister Alvinus is erkend BegaafdheidsProfielSchool (BPS) 

De RSG Magister Alvinus heeft na het bezoek van de visitatiecommissie van de vereniging van BegaafdheidsProfielScholen voor de komende vier jaar weer het BPS-certificaat gekregen.
Het bestuur van de vereniging constateerde na een zeer gedegen visitatie dat de RSG Magister Alvinus uit Sneek voldoet aan de gestelde eisen en een volwaardig lid is van de Vereniging BPS. Op de Verenigingsdag op 11 maart 2020 ontvangt de RSG Magister Alvinus het officiële BPS-certificaat.

BPS

BPS is het keurmerk voor scholen die zich ten doel stellen om het onderwijs aan en de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op een hoog peil te brengen. Binnen de vereniging wordt op dit gebied veel uitgewisseld en leren de scholen veel van elkaars deskundigheid. Tijdens de visitaties wordt er gekeken of de school voldoet aan de kwaliteitseisen die de vereniging aan een BPS school stelt. RSG Magister Alvinus doorstond deze ‘test’ glansrijk en blijft werken aan het nog sterker maken van dit profiel.

Wat betekent dit profiel nu in de praktijk?

Hoogpresterende hoogbegaafde leerlingen krijgen op de RSG Magister Alvinus de kans om verdiepende en verrijkende trajecten te volgen. Er is een groot aanbod van mogelijkheden verzameld in de Magister Menukaart waar de leerlingen uit kunnen kiezen en het komt ook geregeld voor dat leerlingen zelf met een onderwerp komen en daarmee aan de slag gaan. Met behulp van de zogenaamde ‘MAG-pas’ krijgen ze de vrijheid om een aantal reguliere lessen te laten schieten en zo ruimte te maken voor hun verdiepende en verrijkende traject. Ook gebeurt het geregeld dat leerlingen versneld hun schoolloopbaan doorlopen en daardoor versneld examen kunnen doen.

Als het gaat om de begeleiding van deze groep leerlingen is er veel aandacht voor de executieve functies: een hoogbegaafde leerling is niet per definitie een leerling die ook meteen heel goed weet hoe hij of zij moet leren. Vaak merken hoogbegaafde leerlingen pas in het voortgezet onderwijs dat er ook voor hen zaken zijn die echt moeilijk zijn en is het voor een behoorlijk aantal van hen wel lastig om uit te vinden hoe ze zulke lastige zaken kunnen aanpakken. De RSG helpt daarbij.

Tot slot zijn er ook hoogbegaafde leerling die ver beneden hun kunnen presteren. De RSG biedt deze onderpresterende leerlingen een Top Training aan waarin een groep van onderpresterende leerlingen onder leiding van een gespecialiseerde Top Trainer werkt aan het stellen en bereiken van doelen. Om te zien hoe deze leerlingen elkaar uit het dal van het onderpresteren weten te trekken, is één van de mooie kanten van het begaafdheidsprofiel. Dit profiel doet er toe en de RSG Magister Alvinus is trots op het feit dat ze zich BegaafdheidsProfielSchool mag noemen.