RSG is een ECO-school!

De RSG Magister Alvinus in Sneek heeft maandagochtend 7 oktober samen met wethouder Faber om 8:45 uur onder toeziend oog van bijna 150 enthousiaste leerlingen de Groene Vlag gehesen en mag zich daarmee een officiële Eco-school noemen! Met het hijsen van de groene vlag is meteen de Duurzame Week van de RSG gestart.

Wethouder Faber refereerde in zijn toespraak aan de legendarische woorden van de Zweedse klimaatactiviste Gretha Thunberg: ‘Wij als oudere mensen hebben het een beetje verpest. Maak er een betere wereld van dan wij gedaan hebben. Kom in actie en ga ervoor! Spreek de mensen aan die de macht bezitten om verder te gaan verduurzamen, want dat hebben we echt nodig. Mijn complimenten dat jullie als greenteam nu al zo goed bezig zijn’. Naast de wethouder vertelden ook de leerlingen Guus, Eddy en Manisha over hun inbreng bij het Greenteam van de RSG. Guus Hardon en Eddy Segard hebben samen de Eco-code van de school ontwikkeld die nu een prominente plek in de school heeft. 

Duurzame week

Tijdens deze Duurzame Week van 7-11 oktober organiseert de RSG Magister Alvinus verschillende activiteiten rond dit thema. In het studiepaviljoen van de school is een tentoonstelling duurzaamheid en op donderdag is er een klimaatdebat met leerlingen van onder andere het Greenteam. In de hal van de RSG staat een monument. Leerlingen die zich zorgen maken over de toekomst kunnen hun steunbetuiging bij dit Monument voor de Aarde neerleggen. Ook in de lessen wordt aandacht besteed aan de duurzame week. Zo proberen brugklasleerlingen van docente Marije Veentjer deze week duurzaam te leven. De voortgang houden ze bij op Instagram met de hashtag #DuurzaamRSGSneek.

groene-vlag-staand

Groene vlag

Om de Groene Vlag te krijgen doorliep de school een zogenaamd zevenstappenplan. Dat begon met de ondertekening van de intentieverklaring. Vervolgens is er een duurzaamheidsscan (nul-meting) uitgevoerd rondom tien thema’s (waaronder water, energie, afval, veiligheid), waaruit actiepunten waren opgesteld. Hierna gingen leerlingen aan de slag om verbeteringen te realiseren en iedereen binnen de school te overtuigen van de noodzaak om zaken duurzamer aan te pakken. Door dit soort acties van leerlingen zijn in 2017 bijna 700 zonnepanelen op het dak van de school geplaatst; de RSG voorziet daarmee voor de helft in haar elektriciteitsbehoefte.

Ecoschools

Eco-schools is het internationale keurmerk voor scholen om duurzaam denken en doen te stimuleren. De kern is dat leerlingen van binnenuit de school verduurzamen.  Het RSG Greenteam, bestaande uit leerlingen en medewerkers, heeft de afgelopen maanden verschillende acties uitgevoerd. Leerlingen onderzochten hoe de school omgaat met afvalscheiding, er is een klimaatdebat gevoerd, ze bedachten oplossingen tegen zwerfafval en ze stelden een eco-code op. Zo leerden RSG-leerlingen organiseren, campagne voeren, vernieuwen of trainden ze hun  journalistieke vaardigheden.