Ouderreis en cursus Griekenland

Er is besloten het komende jaar opnieuw de Griekenland cursus én reis voor ouders van leerlingen en oud-leerlingen van het Gymnasium te organiseren! Ook andere belangstellenden kunnen zich aanmelden.

De cursus

De cursus ‘Van Ithaka tot Sparta. Bloei en neergang van culturen.’ vindt plaats op vijf achtereenvolgende dinsdagavonden (van dinsdag 26 februari t/m dinsdag 26 maart) op de RSG Magister Alvinus te Sneek van 19.15 tot 21.00 uur.

In deze cursus willen we onder meer aandacht besteden aan:

  1. De zoektocht van Telemachos naar zijn vader Odysseus (vanaf het eiland Ithaka naar het Pylos van koning Nestor en het Sparta van Menelaos), de Mykeense paleiscultuur, de ‘locatie’ van de paleizen, de betrouwbaarheid van de Homerische epen, de taal van de Mykeners (lineair B!) en de spectaculaire nieuwe vondsten van Mykeense nederzettingen op de Peloponnesos. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijke oorzaken en de gevolgen van de ondergang van de Mykeense beschaving ca. 1100 v. Chr..
  2. Sparta: haar oorsprong, de Dorische invasie, de taal, de bijzondere staatsvorm, het leger, de opvoeding, religie en festivals en de machtsstrijd tussen Sparta en de andere Griekse stadsstaten (o.a. Messene en Athene) die uiteindelijk een einde maakte aan haar onafhankelijke positie in 193 v. Chr..
  3. Belangrijke historische gebeurtenissen in de Byzantijnse en Osmaanse periode die op de Peloponnesos hebben plaatsgevonden en uiteindelijk hebben geleid tot een zelfstandig Griekenland in 1830.

Naast het gebruik van teksten van antieke schrijvers als Homerus, Herodotus en Thucydides en de verslagen van reizigers uit de 18e en 19e eeuw zullen ook talrijke (recente) archeologische opgravingen en vondsten aan bod komen, die een nieuw licht werpen op de geschiedenis en cultuur van Zuid-Griekenland.

De cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, archeologie en cultuur. De kosten bedragen € 35, – voor vijf avonden, inclusief cursusmateriaal en koffie of thee.
Hebt u belangstelling voor de cursus, meldt u zich dan uiterlijk 30 januari 2019 aan bij Christine de Haan- Oudshoorn op [email protected]. Na de aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk nadere informatie over alle praktische zaken met betrekking tot de cursus.

Griekenland-reis

Als vervolg op deze cursus organiseren we een negendaagse reis naar de Ionische eilanden (Kefalonia, Ithaka en Lefkas) en Zuidwest-Griekenland (o.a. Kalamata, Sparta, Messene, Pylos en het Byzantijnse Mystras) van zaterdag 21 september t/m zondag 29 september 2019. Het aantal deelnemers voor de reis is 25 maximaal. Hebt u belangstelling voor deze reis, dan kunt u dit alvast kenbaar maken via een mail naar [email protected]. De definitieve aanmelding vindt plaats uiterlijk 15 maart 2019. We streven er uiteraard naar om deze reis tegen een redelijke prijs per persoon aan te bieden. De prijs is circa € 1290, – p.p. bedragen, afhankelijk van het aantal deelnemers.