24ste Magister Alvinuslezing met Kris Callens

kris-callens_-foto-ruben-van-vliet1

Op dinsdag 26 maart om 20:00 uur organiseert de RSG Magister Alvinus de 24ste lezing in Theater Sneek. Spreker is de heer Kris Callens, directeur van het Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof en het Fries Verzetsmuseum. De lezing heeft als titel:

Het Fries Museum als model voor de wereld

‘Overal dilemma’s tegenwoordig. Hoeveel sociale media is teveel? Wel of niet met het vliegtuig? Moet je alles van plastic weigeren? Al ons handelen heeft gevolgen. Soms lokaal, soms wereldwijd. Dat heeft ook een positieve kant: we kunnen zelf bijdragen aan de oplossing. Kris Callens, de man achter succesvolle tentoonstellingen over Escher en Mata Hari, komt vertellen hoe erfgoed en kunst kunnen bijdragen aan een betere toekomst. Met duurzame steden, stabiele regio’s en inspirerende gemeenschappen’.