ISK is een officiële Gezonde School

De Internationale schakelklas Sneek (ISK), afdeling van RSG Magister Alvinus, heeft onlangs het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet laat de ISK zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Gezonde School die zijn opgesteld door deskundigen van onder andere de GGD en het Voedingscentrum. De leerlingen en medewerkers van de ISK zijn trots op dit behaalde resultaat!


De ISK vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de gezondheid van leerlingen op school; dit draagt bij aan betere schoolprestaties, minder lesuitval en een gezondere leefstijl. Het zijn voorwaarden voor een veilige schoolomgeving en een fris schoolklimaat.

De ISK organiseert daarom verschillende activiteiten: kooklessen, een themaweek Gezonde School, moestuinieren, lessen weerbaarheid, extra sport en bewegen, een GGD-workshopdag over seksualiteit en relaties. De leerlingen zijn actief betrokken bij de organisatie. Zo bereiden leerlingen van de werkgroep ‘Gezonde School’ gezonde hapjes en maaltijden voor alle leerlingen en serveren deze in de (door leerlingen gemaakte) gezonde bar. De ISK heeft ook het predicaat ‘gezonde kantine’. Dit schooljaar wil de ISK ook de themacertificaten, ‘sport & bewegen’ en ‘relaties & seksualiteit’ behalen.

Cora van der Haar, locatieleider van de ISK, is trots op het vignet: “Vanaf nu hangt het logo Gezonde School op de gevel van de ISK. Het onderstreept onze prioriteiten”. Jorrit Dijk, coördinator Gezonde School, wil het aanbod van activiteiten uitbreiden. Nieuw zijn de zwemlessen, zodat alle ‘nieuwkomers’ hun A-diploma kunnen behalen via school. Bij veel activiteiten wordt samenwerking  met externe partijen gezocht zoals verenigingen, oogsttuinen/kwekerijen en professionals voor het verzorgen van gastlessen.

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl in samenwerking met diverse landelijke organisaties. Meer informatie over (het vignet) Gezonde School staat op www.gezondeschool.nl.