Groen licht voor Tienerschool Sneek

foto-persbericht-tienerschooloverleg

Onlangs heeft de projectgroep Tienerschool de voortgang gepresenteerd aan Roel Krijnen (bestuurder Odyssee) en ondergetekende. De voortgang is zodanig dat we groen licht hebben kunnen geven voor de start per 1 augustus 2018. Door deze samenwerking kunnen we invulling geven aan de vraag van een groep ouders en kinderen naar ander onderwijs. Op de website van de Tienerschool in oprichting (www.tienerschoolsneek.nl) staat nadere informatie over deze nieuwe vorm van onderwijs en over de voortgang van het project.

Op 17 januari is er een Open Space bijeenkomst voor tieners en hun ouders en op 24 januari worden de plannen voorgelegd aan de onderwijsprofessionals. Beide avonden starten om 19.00 uur en vinden plaats in de bovenbouwkantine van onze school. U bent van harte welkom!

Via deze link leest u het artikel dat op 6 januari 2018 in het Sneeker Nieuwsblad is verschenen.